Základní škola Židlochovice

1.A

Paní učitelka děkuje za pěkné květiny a drobné dárečky. Přeje dětem i rodičům pěkné prázdniny a bohaté zážitky z cest. Nezapomínejte zaznamenávat do prázdninových deníků :-). 

 

23.6 Výlet do Hodonína

Za celoroční snahu a píli přišla odměna v podobě výletu. Navštívili jsme ZOO v Hodoníně, kde jsme obdivovali mnohá zvířata: plameňáky růžové i s jejich prvními mláďaty, tygra bílého a jiné kočkovité šelmy, pár velbloudů dvouhrbých s několikaměsíčním potomkem, zebry, lemury, starou medvědici, opice, papoušky, žraloka černoploutvého, želvy, vzácné ryby… Po krátkém občerstvení a nákupu drobných suvenýrů jsme se vydali na pohádkovou plavbu lodí po řece Moravě. Na lodi nás přivítala  královna  Konstancie. Žádala nás o pomoc – piráti se chtěli zmocnit jejího pokladu a my jí napomohli poklad uchránit. Nebylo to jednoduché, piráti nás několikrát přepadli, mys se však ubránili, poklad ochránili a za to nás Konstancie odměnila sladkou odměnou.  Po cestě jsme potkávali různé pohádkové bytosti: ježibabu z perníkové chaloupky, vodníka, vílu Amálku, gorilu… Po vyčerpávající plavbě jsme si odpočinuli na dětském hřišti, občerstvili se a plni dojmů se vraceli domů. 

fota

22.6. Pasování na čtenáře

fota

26.5. Na farmě v Blučině

fota

15.5. Práce v lese - beseda

Školní zahradu s nově vybaveným posezením jsme využili k uspořádání besedy s panem Haškem – arboristou a dřevorubcem, který nám v rámci učiva prvouky přišel popovídat o lese, o práci lidí, kteří v lese pracují. Již malé dítě ví, že dřevo je důležitým materiálem ve stavebnictví, ale i materiálem pro výrobu nábytku. Kvalitní dřevo získáváme z 80 ti letých a starších stromů.  Aby stromů bylo dostatek, musí se člověk podílet i na jejich výsadbě. V lese jsou zaměstnáni lidé zabývající se sběrem semen, zakládáním lesních školek a samotnou výsadbou stromků i jejich následnou péčí. Až pan hajný rozhodne a označí stromy pro těžbu, nastoupí dřevorubci vybaveni motorovými pilami, přilbami se sluchátky, neprořeznými rukávy, těžařskými botami a dalším speciálním oblečením a nářadím, aby stromy pokáceli. Při práci musí být velmi opatrní, aby nedošlo k úrazu. Vždyť statistiky uvádějí až 30 úmrtí ročně. Že práce dřevorubce je velmi fyzicky náročná, o tom nikdo ani na chvíli nepochyboval –  vždyť samotnou těžařskou sekeru jsme jen stěží uzvedli. Přesto v závěru naší besedy byly děti, kterým by se práce v lese líbila.

Panu Haškovi děkujeme za velmi pěkné povídání s názornou ukázkou a naší paní asistence za zprostředkování celé akce.

Fota

21.4. Den Země 

Pár foteček  z projektového dne v naší třídě najdete zde.

12.4. Strážnice - Fašanky, fašanky...

Začátek cesty muzeem ve Strážnici se nesl v duchu masopustu, kterému se na Slovácku říká "fašank". Již z dálky jsme slyšeli rambajs a muziku. Po cestě nás čekaly maškary, se kterými jsme si zatancovali. K masopustu neodmyslitelně patří i velké hostiny, to abychom si udělali  zásoby před dlouhým půstem. Ochutnali jsme sladkou dobrotu v podobě smažených koblížků a upečených jidášů. Strávili jsme  hodinu hudební výchovy ve staré škole s panem učitelem, který trestal nehodné děti kleknutím na polínko. Společně s děvčaty, které nesly Smrtku "Mařenu" jsme vyhnali ze vsi  zimu. S básničkou "Otloukej se píštaličko" jsme si vyrobili vrbovou píšťalku. Za velkého rámusu s klepači v ruce jsme se podívali do areálu Horňácka, kde se dokončovaly přípravy na Velikonoce: pletly se zde "žíly" - pomlázky a pro koledníky zdobily kraslice různými technikami. Abychom neodešli s prázdnou, vyrobili jsme si na památku husičky a kuřátka v rukodělné dílně.

fota 

 
 
 
 
 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

Klasifikační období

 • Klasifikace za první pololetí se uzavírá 20.1. 2017
 • Vysvědčení za první pololetí bude vydáno 31.1. 2017
 • Klasifikace za druhé pololetí se uzavírá  16.6. 2017
 • Vysvědčení za druhé pololetí bude vydáno  30.6. 2017

Prázdniny

 • Období školního vyučování ve školním roce 2016/17 začne  ve čtvrtek 1. září 2016.
 • Podzimní prázdniny připadnou na 26. a 27. 10. 2016.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny  23. prosince 2016  a skončí   2. ledna 2017. Vyučování začne v  3. ledna 2017.
 • Pololetní prázdniny připadnou na 3.2. 2017.
 • Jarní prázdniny v okrese Brno-venkov budou v týdnu  od 13. - 19. 3. 2017
 • Velikonoční prázdniny si žáci užijí od 13. a 14. dubna 2017.

Schůze zákonných zástupců

 • Plenární schůze Sdružení rodičů ZŠ a třídní schůzky budou v pondělí 10. 10. Plenární schůze SR při ZŠ  Tyršova v 16.00 h v tělocvičně. Třídní schůzky budou navazovat v 1645 h v naší třídě.
 • Třídní schůzky + Vánoční jarmark - 14. 12. 2017 od 1600 h do 1800 h.
 • Třídní schůzky - 24. 4. 2017 od 1600 h do 1800 h

Individuální konzultace zákonných zástupců s vyučujícími si lze telefonicky nebo elektronicky domluvit kdykoliv během školního roku.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

 nápi český jazyk

Učivo: dě tě ně bě pě vě mě

pro nemocné: Písanka po str. 31

- číst čtecí kartu

nápi matematika
 Číselný obor 0 - 20 s přechodem přes desítku
 • odčítáme s přechodem přes desítku s rozkladem např. 11 - 3 = 11 - 1 - 2 = 8
 • umíme pojmenovat čtverec, obdélník, trojúhelník, seznamujeme se s pojmy vrchol, strana, stavíme tangramy
 • řešíme sčítací trojúhelníky 
 • nemocní: učebnice po str. 18, Moje počítání str. 10
 
nápi prvouka
Téma: Lidé a čas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

 

Maily na důvěrníky třídy:  terezakukol@seznam.cz     petulkazakova@gmail.com

Kdo nás bude vyučovat ve  šk. r. 2016/17

Pracovní činnosti, hudební výchva  - Mgr. Jindřiška Mrázková

Ostatní předměty vyučuje třídní učitelka.

 Zvonění - pozor na začátek 1. hodiny

1. hodina: 7.55 – 8.40 Přestávka: 8.40 – 8.50

2. hodina: 8.50 – 9.35 Přestávka: 9.35 – 9.50

3. hodina: 9.50 – 10.35 Přestávka: 10.35 – 10.45

4. hodina: 10.45 – 11.30 Přestávka: 11.30 – 11.40

5. hodina: 11.40 – 12.25 Přestávka: 12.25 – 12.35

6. hodina: 12.35 – 13.20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

Událo se ve školní roce 2016/17

Adra - výroba trička

fota

Vodicí pes

fota

Trkmanka: Z kytičky na kytičku

fota

Máme rádi zvířata - 27.3.

Projektový den o zvířatech jsme začali známou písničkou Máme rádi zvířata. V komunikativním kruhu jsme si rozdělili  zvířátka na domácí užitková, mazlíčky, na volně žijící a ta, která můžeme vidět v ZOO. Všechny děti nás seznámily se svými domácími mazlíčky. Velmi pěkné prezentace a referáty nám ukázaly, že není mezi námi nikdo, kdo by zvířátka neměl rád. Děti hovořily o svých mazlíčcích s velkou láskou a zaujetím. V další části projektu jsme se rozdělili do zvířecích rodinek a po celou dobu získávali do svých obydlí razítka za splněné úkoly. A jaké úkoly jsme plnili? Sbírali jsme pejskovi početní kostičky, kočičce příklady s klubíčky, hledali ukryté názvy zvířat ve slovech, ve větách, poznávali zvířata podle hlasu, hráli pexeso, uvědomovali si užitek z chovu hospodářských zvířat... Jako odměnou nám bude návštěva vodicího psa - těšíme se.

foto

Březnové akce

Zkoumáme látky

V rámci prvouky jsme se vžili do rolí vědců. Zkoumali jsme předměty ze železa, z plastu, ze dřeva a ze skla. Už víme, které látky plavou a které jsou přitahovány magnetem. Práce nás bavila, byli jsme opatrní - nic se nevylilo, nic se nerozbilo, nikdo si neublížil :-)

Fota

Stmelování kolektivu

Paní Burešová ze ŠPP nás navštívila a ukázala nám spoustu her, při nichž jsme si uvědomili důležitost přátelství, kamarádství a pěkných vztahů ve třídě. Při těchto aktivitách jsme se cítili moc dobře.

Fota

27.2. Návštěva chemické laboratoře a planetária

V rámci prvouky jsme se vypravili do učebny chemie. Čekala nás tady paní učitelka Kučerová a děvčata z chemického kroužku. Společně nám předvedly  chemická kouzla a my s údivem pozorovali změny barev kapalin, tančící brusinky, hořící kov a různé výbuchy. To vám byla podívaná.

Následně jsme se vydali do planetária. Téma našeho programu: Ptačí ostrov

Fota

8.2. Jíme zdravě - projekt

Co je v životě nejcennější? ZDRAVÍ. Čím si zdraví  utužujeme? Správným stravováním, pohybem... Jak sestavit zdravý jídelníček nám pomohl potravinový Pyramidáček. V rámci projektu jsme si povídali o zdravých potravinách, vytvořili si zdravou svačinku, ochutnávali zdravé recepty našich maminek. Ne všechny děti jsou na zdravé potraviny zvyklé a tak mrkvovo jablečné smoothees nevypily všechny děti s přílišnou chutí. Zato meloun, muffíny, sušenky sklouzly do našich bříšek s velkou oblibou. Na svačinku  jsme si připravili tvarohovou pomazánku, kterou jsme si namazali na celozrnné pečivo. Nejvíce nás bavilo zdobení - použili jsme zeleninu a vypěstovanou řeřichu. Ze zdravých receptů našich maminek si vytvoříme třídní kuchařku. 

fota

6.2. Výtvarná akce Bloček

Přišla za námi paní Filipová s pěkným nápadem. Namalovat si praktický bloček na dřevěné překližce, který je na spodní straně opatřen magnetkem.  Podívejte se, jak se nám práce dařila. 

fota

2.2. Končíme 1. pololetí

A je to tady. Pět měsíců naší školní docházky uteklo jako voda a my dostáváme první velkou výplatu ve  formě vysvědčení. Všechny děti musí paní učitelka pochválit, snažily se dosáhnout co nejlepších výsledků. Všichni čtou, píší a počítají do deseti. Někdo udělá drobnou chybičku, ale to se stává přece i dospělákům. Paní učitelce tedy nezbývalo než zadat do počítače samé jedničky. Za dobře odvedenou práci jsme si vyšli na zasněžené hřiště postavit legrační sněhuláky. Dětem i rodičům přeji pěkný prodloužený víkend.

fota

12.1. Zimní radovánky

Bruslíme - to je radosti. 

Fota

22.12. Vánoční besídka

fota

7.12. Vánoční tvoření

Byli jsme šikovní, troška nepořádku, ale máme radost z dobře vykonané práce. Děkujeme rodičům za připravený materiál. 

fota

5.12. Čert a Káča

Ráno nás navštívil Mikuláš s čerty i anděly. Prohlédli  si naše písanky i žákovské knížky a kromě sladkého balíčku nám naložili i nová barevná pera. Prvním šikovným písařům budou přidělena již tento týden - kdoví?

Celé dopoledne probíhalo v duchu pohádky Čert a Káča. Naučili jsme se píseň Byla jedna Káča... a doprovodili ji tanečkem. To vám byla legrace. Naše holky "Kačenky" skákaly klukům - čertíkům kolem krku a ti měli co dělat, aby Kačky roztočili. 

Plnili jsme i matematické úkoly, hledali Mikulášovi cestu k našemu domu a vyrobili si čertí zápichy.

Děkujeme paní Duchoňové za mikulášské balíčky a všem, kteří vyzdobili třídu vánočními dekoracemi

fota

30.11. Mikulášská nadílka

Vyjeli jsme na hrad v Dolních Kounicích. Mnohé děti s obavou, zda se vůbec vrátí ke svým rodičům. Hned za branou hradu nás přivítal anděl s čertem. Zjišťovali, zda jsme byli po celý rok hodní, zda máme dobré srdce. Společně jsme procházeli čertovskou stezkou, plnili různé úkoly, odháněli čerty říkadly a silným dupáním. Mnohé děti se po celou dobu držely paní učitelky jako klíště :-). Anděl však zhodnotil, že to s námi není tak špatné, dokonce nás pochválil -  vzorně jsme mu naslouchali a splnili vše, o co nás požádal.  Zavedl nás do nebe k samotnému panu Mikuláši, kterému jsme odříkali naučenou básničku. Za všechny splněné úkoly nám předal  mikulášskou nadílku.  S úlevou, že si nás nenechali v pekle, jsme si zatancovali na úžasné minidiskotéce. 

V druhé části našeho pobytu jsme navštívili kreativní dílnu - domů jsme si odvezli vybarvený obrázek a vyrobili si čertíka.

fota  - bude doplněno        fota

11.11. Trkmanka

Navštívili jsme ekologické centrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Téma: Barevný podzim -  sledovali jsme jaké barvy se vyskytují na podzim v přírodě a jaké dary nám podzim přináší. Poznávali jsme podzim všemi smysly.

Foto

9.11. Zubní hygiena 

Dnes nás navštívily dvě studentky LF, které si s námi povídaly o zoubkách. Popsaly nám zoubek - prý má i srdíčko. Zdůraznily důležitost pravidelného čištění a návštěvy zubního lékaře. Děti si přinesly své kartáčky a společně se studentkami se učily správně zoubky čistit. Linduška dokonce vznesla prosbu, zda ji lektorky mohou zkontrolovat správný výběr kartáčku.  Bylo nám řečeno, že kartáček by měl být měkký, s malou hlavičkou a hustými štětinami. Děti byly programem velmi zaujaty, vznášely zajímavé dotazy a projevily i značné znalosti, za což byly chváleny.

fota

2.11. Vodnický den

To byste nevěřili, kolik malých vodníčků se sešlo v naší třídě. Přišel i ten velký - svratecký. Blekotal něco o dušičkách a vyprávěl nám o svém živobytí. Paní učitelka povídala o tom, že vodník patří mezi vymyšlené pohádkové bytosti, ale byly mezi námi děti, které přísahaly na holý pupík :-), že vodníka viděly na vlastní oči - tak kdoví, jak to s tím vodníkem doopravdy je.

V druhé hodině k nám přišla vzácná vodnická návštěva až z Prahy. Bydlí ve Vltavě, přímo pod Karlovým mostem a ve své sbírce má prý spoustu lidských duší, dokonce i z ciziny. Jen ty židlochovské, ty mu ve sbírce chybí -  a pro ty si přišel k nám.  Ale ať dělal co dělal, žádnou duši si  odnést nemohl. Děti totiž ukázaly vltavskému vodníku, že umí číst, počítat, plavat, lovit rybičky... Dokonce od vodníka dostávaly za odměnu vodnická razítka do vodnické žákovské knížky. Nejvíce razítek nasbíral Robík (12), Amálka (11) a Arlenka (10). Ale přesto si pár dušiček za nepěkné chování o přestávce od některých dětí do hrníčků posbíral. Podaroval je svrateckému vodníkovi a ten se teprve rozhodne, zda dušičky dětem za zlepšené chování vrátí. :-)

fota

14.10. Papouščí ZOO

Po měsíční práci jsme si za odměnu vyjeli na výlet. Navštívili jsme zoologickou zahradu v Bošovicích. Přivítal nás křik více než  200 papoušků. Je jich zde až  44 druhů. Ti největší se dožívají až 90 let. Mohli jsme si je i nakrmit. Oříšky z  naší malé ručky jim moc chutnaly. Součástí areálu je park s množstvím zeleně, oddechová zóna pro návštěvníky včetně tzv. pozorovatelny. V ZOO se nachází i dětský koutek s jinými zvířátky - nakrmili jsme si kozlíky a na památku si zakoupili drobné suvenýry. 

fota

4.10. - beseda v knihovně

Paní knihovnice si s námi povídala a panu Zdeňku Milerovi. Jeho krtečka znají děti na celém světě - my si připomněli některé jeho příhody, ale  i jiná autorova díla: O zvědavém štěňátku, Kuřátko a obilí, Cesty formana Šejtročka, O kohoutkovi a slepičce...

19.9. projektový den - Perníková chaloupka

Pěkné dopoledne jsme strávili s pohádkou O perníkové chaloupce. Ráno nás přivítala plačící ježibaba - nějaké zlobivé děti jí snědly střechu od chaloupky a teď dovnitř prší. A protože slyšela, že v Židlochovicích jsou děti hodné, přišla je požádat o pomoc se stavbou perníkové střechy.

Celý den jsme plnili úkoly, za něž jsme dostávali perníčky a jimi pomáhali ježibabce postavit střechu. Úkoly to nebyly zcela jednoduché - hledali jsme shodné perníčky, sestavovali děj pohádky, dokreslovali les a lesní plody, hledali cestu Jeníčka a Mařenky k perníkové chaloupce, učili se básničku, vytleskávali slova, určovali krátké a dlouhé slabiky ..., dokonce jsme tančili. Práce bylo tolik, že i zítra musíme ještě přiložit ruku k dílu.

Děkujeme rodičům za napečené perníčky, děti si pochutnávaly až k prasknutí. Ještě nám nějaké zbyly, zítra budeme hodovat opět. A to ještě máme celou perníkovou chalupu od naší Patričky.

fota

1.9. - slavnostní přivítání

fota    naše třída

6.9. - adaptační program

ŠPP (školní poradenské pracoviště) si pro nás připravilo tříhodinový program s cílem blíže se poznat s novými spolužáky, naučit se vzájemně spolupracovat a pomáhat si. Hráli jsme různé seznamovací a zábavné hry. Líbila se nám hra Pane/paní pojďte ven a také Probouzení broučků. Svými kresbami jsme si vytvoříli společné dílo na téma život na louce. Bohužel nám nepřálo počasí a museli jsme využít jen prostory naší školy.

fota