Základní škola Židlochovice

2. A

Aktualizováno 21.2. 

Zítra tj. ve čtvrtek si do školy vezmeme ČJ, M, ŽK, deníček, pouzdro a svačinu,kartičku na obědy.

Do plavání: ručník, plavky (ne bermudy), hřebínek, mýdlo (gel), plavecká čepice, drobné kapesné. VŠE PODEPSAT (ŽI + číslo)!
S sebou povinně teplou čepici na ven.
Předpokládaný návrat 13:15. Vyzvednutí po obědě 13:45.

 • Od příštího pondělí  26.2. bude Slet probíhat v čase: 13.30 – 15.00

Svatý Mikuláš - 4.,5. 12.

Celý projekt byl zaměřen nejen na postavu sv. Mikuláše, ale i na život a dílo Josefa Lady. Děti si postavily Hrusice, plnily úkoly na interaktivní tabuli a ve svých pracovních listech. Dnes už vědí, že Mikuláš je skutečnou postavou pocházející z města Patra, pomáhal lidem v nouzi, nosí mitru a jeho berla je pastýřskou holí. Pan Lada je autorem kocourka Mikeše, mezi jehož kamarády patří i kozel Bobeš, Pašík, Nacíček a Pepík Ševců. Za aktivní práci a pěkné básničky obdaroval Mikuláš všechny děti sladkou odměnou.

fota1    fota2

Malované vaky - 30.11.

fota

Divadlo Radost: Baba Jaga - 20.11.

pěkná fotečka

Říkadla a Zlatovláska - 3.11.

Vydali jsme se do Rajhradu navštívit Památník písemnictví na Moravě. Programem nám byla Říkadla a pohádka Zlatovláska od Josefa Kainara. Povídali jsme si o spisovateli, o jeho práci, o vzniku říkadel... Sami jsme kreativně pracovali s různými texty a tvořili rýmy. Navštívili jsme zadní část kláštera s historickou knihovnou. Viděli jsme knihy staré přes 700 let - byly to unikáty psané a malované ručně. Bohužel jsme v této místnosti nemohli pořídit žádné fotečky, ale určitě se jeďte do kláštera podívat - přivítá vás i rozrostlá paví rodinka. :-)

fota

Bylo nebylo, dávno tomu ... - 30.10.

Paní učitelka zavzpomínala na svá mladá léta :-) při projektovém dni Bylo nebylo... Pondělní ráno jsme zahájili ČERNOU HODINKOU, při níž se v minulosti dralo peří a lidé si vyprávěli příběhy. Docházelo ke vzniku pohádek, pověstí - lidé se sdružovali a trávili spolu volný čas.  Děti se na projektový den vzorně připravily: společně jsme si četli záznamy získané rozhovorem s prarodiči - srovnávali jsme, jak se žilo lidem dříve a dnes. Důkazem nám byly nejen obrázky na interaktivní tabuli, ale i  předměty, které si děti přinesly do naší muzejní sbírky. Objevily se nám zde mlýnky, váhy, staré peníze, psací stroj, hračky, pionýrský kroj, staré hodiny, žehličky, plynová maska ... Paní učitelka byla mile překvapena, jak tato sbírka děti zaujala. V tělesné výchově jsme si zahráli hry našich babiček a dědečků - kuličky (nedostatkové zboží jsme nahradili víčky z pet lahví :-), skákali jsme gumu, hráli školku se švihadlem a míči.

Velké poděkování patří všem rodičům a prarodičům, kteří nám projekt obohatili.

fota

Beseda v knihovně - 10.10.

Dnes si zvolila paní knihovnice velmi pěkné téma. Povídali jsme si o vzniku Večerníčku. Vyjmenovali si známé pohádky i s jejich hlavními hrdiny. Podle znělky jsme poznávali pohádky a závěrem si prohlíželi dětské knížky, kterých je v knihovně velká spousta.

fota

Beseda se spisovatelem J. Šanderou - 20.9.

fota

Lesobádání - 8.9.

Eliška Kleinová z ekologického centra Rezekvítek nám připomněla, kolik drobných živočichů  nachází v lese svůj domov.  Společně jsme si zopakovali jednotlivá lesní patra a posléze pomocí obrázků, vyprávění  a především vlastním zkoumáním jsme zjišťovali půdní živočichy žijící v našem regionu. Práce v terénu nás velmi bavila.

fota

Vycházka do Knížecího lesa - 7.9.

fota

Předloha pro domalování portrétu do portfólia. Ach ty naše zoubky - ale už rostou :-)

fotečky

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Klasifikační období

Klasifikace za první pololetí se uzavírá v pondělí 22. 1. 2018. (porada ve středu 24. 1.)
Vysvědčení za první pololetí bude vydáno ve středu 31. 1. 2018.
Klasifikace za druhé pololetí se uzavírá v pondělí 18. 6. 2018. (porada ve středu 20.6.)
Vysvědčení za druhé pololetí bude vydáno v pátek 29. 6. 2018.

Prázdniny

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. 
Vánoční prázdniny budou od 23. prosince 2017 do 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny v okrese Brno-venkov budou v týdnu 5. 2. - 11. 2. 2018.
Velikonoční prázdniny si žáci užijí ve čtvrtek 29. 3. 2018.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/19 začne v pondělí 3. září 2018.

Schůze zákonných zástupců

Informační schůzka pro rodiče žáků 6. ročníku (adaptační program) se koná v úterý 5. 9. 2017 v 17 00 h v budově na Tyršově ul.
Plenární schůze Sdružení rodičů ZŠ a třídní schůzky budou v pondělí 2. 10. 2017.
Plenární schůze SR při ZŠ v 16 00 h, volby do školské rady.
Třídní schůzky budou navazovat v 16 45 h v prostorách ZŠ na Tyršově ul.
Třídní schůzky – v úterý 12. 12. 2017 od 16 00 h do 18 00 h.
Třídní schůzky – v pondělí 23. 4. 2018 od 16 00 h do 18 00 h.
Individuální konzultace zákonných zástupců s vyučujícími si lze telefonicky nebo elektronicky
domluvit kdykoliv během školního roku.

Individuální konzultace zákonných zástupců s vyučujícími si lze telefonicky nebo elektronicky domluvit kdykoliv během školního roku.

Další akce školy

Den otevřených dveří – v pátek 1. 9. 2017 od 14 do 17 hod.
Adaptační programy pro žáky 6. ročníku se uskuteční ve dnech 11. - 12. 9., 13. - 14. 9., a 18. - 19. 9. 
Burza středních škol pro rodiče a žáky 9. roč. s informacemi k volbě povolání – v úterý 7. 11. 2017.
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku LVK 1: 21. - 26.1. 2018 a LVK 2: 29. 1. - 3. 2. 2018.
Zápis dětí do 1. třídy se bude konat v úterý 17. 4. 2018.
Plavání žáků 2. ročníku – od 26. 2. 2018. do 11. 5. 2018.
Plavání žáků 3. ročníku – od 23. 11. 2017 do 23. 2. 2018.
Den otevřených dveří proběhne v úterý 10. 4. 2018.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

Aktualizováno  25.1.

 nápi český jazyk

 • Učebnice: po str. 66
 • Pracovní sešit (PS): po str. 51
 • Číst cokoliv                     
 • Písanka: dopsat 1. díl
nápi matematika
 • učebnice: po str. 10, nové učivo: písemné (pod sebou) sčítání,odčítání s přechodem 
 • Moje počítání (MP): postupně dodělávejte cvičení podle vašeho uvážení
nápi prvouka
 
 po str. 28,29,30 - povídá o ročních obdobích (změny v přírodě, oblékání, svátky, měsíce....)
 • žák čte a nastavuje na hodinách čas s přesností na minuty (např. 7.25 h)
 • vyjmenuje měsíce v roce, přiřadí je k ročnímu období
 • uvede příklady změn v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
 • přiřazuje k ročním obdobím typické svátky (Velikonoce = jaro...)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
 • matematika pana Hejného (autobus, pyramidy, děda Lesoň...) zde
 • procvičování ČJ zde
 • on-line cvičení zde
 • procvičování M zde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

Maily na důvěrníky třídy:       petulkazakova@gmail.com

Kdo nás bude vyučovat ve  šk. r. 2017/18

Pracovní činnosti, hudební výchva  - Mgr. Jindřiška Mrázková

Ostatní předměty vyučuje třídní učitelka.

 Zvonění - pozor na začátek 1. hodiny

1. hodina: 7.55 – 8.40 Přestávka: 8.40 – 8.50

2. hodina: 8.50 – 9.35 Přestávka: 9.35 – 9.50

3. hodina: 9.50 – 10.35 Přestávka: 10.35 – 10.45

4. hodina: 10.45 – 11.30 Přestávka: 11.30 – 11.40

5. hodina: 11.40 – 12.25 Přestávka: 12.25 – 12.35

6. hodina: 12.35 – 13.20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

Naše skladba zde

Od příštího pondělí  26.2. bude Slet probíhat v čase:  13.30 – 15.00. Přijde nás fotografovat paní Moudrá.

INFORMACE  KE  SLETU

Vystoupení

7.4.2018 15:00 - Valná hromada T.J. Sokol Židlochovice 

3.6.2018 - Oblastní slet Židlochovice +- celý den (dopoledne zkoušky, odpoledne vystoupení)

9.- 10.6.2018 - krajský slet Brno(Stadion na Kounicově ulici - Sokol Brno I)rozvrh ještě upřesníme, obvykle jsou v sobotu zkoušky a v neděli dopoledne generálka a odpoledne vystoupení

30.6. - 6.7.2018 - Všesokolský slet Praha, předběžný harmonogram ke stažení zde: http://www.sokol.eu/priloha/28074/w-slet-magazin.pdf běžně bývá cca 1x denně zkouška a pak volný program

Společná trička:

Kromě dresů, ve kterých budou děti cvičit, máme i návrh pro potisk společných sletových triček (s nápisem Sokol Židlochovice), které by bylo fajn pořídit i pro lepší identifikaci dětí v davu.

Cena pro děti by byla max. 200 Kč, pro dospělé max. 250 Kč (v závislosti na množství). 

Prosím  na mail nebo písemně po dětech v pondělí napište informaci, zda máte o trička zájem. V pondělí dětem ukážeme vzorek a děti si mohou vyzkoušet velikost.

Předběžné info o zájezdu:

Jednota pravděpodobně bude  pořádat zájezd do Prahy na hlavní vystoupení (6.7.2018). Cena bude pouze symbolická, předběžně 100 Kč a bude zahrnovat dopravu i vstupenky. Prosím o zjištění předběžného zájmu rodičů o tento zájezd.

Prosím mailem (petra.dobrovolna@zszidlochovice.cz ) nebo písemně v pondělí po dětech napište informaci

 • Zda máte zájem o trička SOKOL ŽIDLOCHOVICE
 • Zda máte vy rodiče zájem o zájezd do Prahy

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
 • Školní vícedenní pobyt (ŠVP): těšíme se na připravovaný týdenní pobyt v Beskydech (kouzla a čáry, profesionální diskotéku, křupkovou a koblížkovou párty, ohňostroj a mnoho dalších zajímavých aktivit). Prosíme rodiče o úhradu zálohy na tento výlet do konce ledna na účet školy. Více informací naleznete v deníčku.  http://skolyvprirode.haul.cz/
 
 
 
 
 
 

Událo se ve školní roce 2016/17

23.6 Výlet do Hodonína

Za celoroční snahu a píli přišla odměna v podobě výletu. Navštívili jsme ZOO v Hodoníně, kde jsme obdivovali mnohá zvířata: plameňáky růžové i s jejich prvními mláďaty, tygra bílého a jiné kočkovité šelmy, pár velbloudů dvouhrbých s několikaměsíčním potomkem, zebry, lemury, starou medvědici, opice, papoušky, žraloka černoploutvého, želvy, vzácné ryby… Po krátkém občerstvení a nákupu drobných suvenýrů jsme se vydali na pohádkovou plavbu lodí po řece Moravě. Na lodi nás přivítala  královna  Konstancie. Žádala nás o pomoc – piráti se chtěli zmocnit jejího pokladu a my jí napomohli poklad uchránit. Nebylo to jednoduché, piráti nás několikrát přepadli, mys se však ubránili, poklad ochránili a za to nás Konstancie odměnila sladkou odměnou.  Po cestě jsme potkávali různé pohádkové bytosti: ježibabu z perníkové chaloupky, vodníka, vílu Amálku, gorilu… Po vyčerpávající plavbě jsme si odpočinuli na dětském hřišti, občerstvili se a plni dojmů se vraceli domů. 

fota

22.6. Pasování na čtenáře fota

26.5. Na farmě v Blučině fota

15.5. Práce v lese - beseda

Školní zahradu s nově vybaveným posezením jsme využili k uspořádání besedy s panem Haškem – arboristou a dřevorubcem, který nám v rámci učiva prvouky přišel popovídat o lese, o práci lidí, kteří v lese pracují. Již malé dítě ví, že dřevo je důležitým materiálem ve stavebnictví, ale i materiálem pro výrobu nábytku. Kvalitní dřevo získáváme z 80 ti letých a starších stromů.  Aby stromů bylo dostatek, musí se člověk podílet i na jejich výsadbě. V lese jsou zaměstnáni lidé zabývající se sběrem semen, zakládáním lesních školek a samotnou výsadbou stromků i jejich následnou péčí. Až pan hajný rozhodne a označí stromy pro těžbu, nastoupí dřevorubci vybaveni motorovými pilami, přilbami se sluchátky, neprořeznými rukávy, těžařskými botami a dalším speciálním oblečením a nářadím, aby stromy pokáceli. Při práci musí být velmi opatrní, aby nedošlo k úrazu. Vždyť statistiky uvádějí až 30 úmrtí ročně. Že práce dřevorubce je velmi fyzicky náročná, o tom nikdo ani na chvíli nepochyboval –  vždyť samotnou těžařskou sekeru jsme jen stěží uzvedli. Přesto v závěru naší besedy byly děti, kterým by se práce v lese líbila.

Panu Haškovi děkujeme za velmi pěkné povídání s názornou ukázkou a naší paní asistence za zprostředkování celé akce.

Fota

21.4. Den Země 

Pár foteček  z projektového dne v naší třídě najdete zde.

12.4. Strážnice - Fašanky, fašanky...

Začátek cesty muzeem ve Strážnici se nesl v duchu masopustu, kterému se na Slovácku říká "fašank". Již z dálky jsme slyšeli rambajs a muziku. Po cestě nás čekaly maškary, se kterými jsme si zatancovali. K masopustu neodmyslitelně patří i velké hostiny, to abychom si udělali  zásoby před dlouhým půstem. Ochutnali jsme sladkou dobrotu v podobě smažených koblížků a upečených jidášů. Strávili jsme  hodinu hudební výchovy ve staré škole s panem učitelem, který trestal nehodné děti kleknutím na polínko. Společně s děvčaty, které nesly Smrtku "Mařenu" jsme vyhnali ze vsi  zimu. S básničkou "Otloukej se píštaličko" jsme si vyrobili vrbovou píšťalku. Za velkého rámusu s klepači v ruce jsme se podívali do areálu Horňácka, kde se dokončovaly přípravy na Velikonoce: pletly se zde "žíly" - pomlázky a pro koledníky zdobily kraslice různými technikami. Abychom neodešli s prázdnou, vyrobili jsme si na památku husičky a kuřátka v rukodělné dílně.

fota 

Adra - výroba trička fota

Vodicí pes fota

Trkmanka: Z kytičky na kytičku fota

Máme rádi zvířata - 27.3.

Projektový den o zvířatech jsme začali známou písničkou Máme rádi zvířata. V komunikativním kruhu jsme si rozdělili  zvířátka na domácí užitková, mazlíčky, na volně žijící a ta, která můžeme vidět v ZOO. Všechny děti nás seznámily se svými domácími mazlíčky. Velmi pěkné prezentace a referáty nám ukázaly, že není mezi námi nikdo, kdo by zvířátka neměl rád. Děti hovořily o svých mazlíčcích s velkou láskou a zaujetím. V další části projektu jsme se rozdělili do zvířecích rodinek a po celou dobu získávali do svých obydlí razítka za splněné úkoly. A jaké úkoly jsme plnili? Sbírali jsme pejskovi početní kostičky, kočičce příklady s klubíčky, hledali ukryté názvy zvířat ve slovech, ve větách, poznávali zvířata podle hlasu, hráli pexeso, uvědomovali si užitek z chovu hospodářských zvířat... Jako odměnou nám bude návštěva vodicího psa - těšíme se.

foto

Březnové akce

Zkoumáme látky

V rámci prvouky jsme se vžili do rolí vědců. Zkoumali jsme předměty ze železa, z plastu, ze dřeva a ze skla. Už víme, které látky plavou a které jsou přitahovány magnetem. Práce nás bavila, byli jsme opatrní - nic se nevylilo, nic se nerozbilo, nikdo si neublížil :-)

Fota

Stmelování kolektivu

Paní Burešová ze ŠPP nás navštívila a ukázala nám spoustu her, při nichž jsme si uvědomili důležitost přátelství, kamarádství a pěkných vztahů ve třídě. Při těchto aktivitách jsme se cítili moc dobře.

Fota

27.2. Návštěva chemické laboratoře a planetária

V rámci prvouky jsme se vypravili do učebny chemie. Čekala nás tady paní učitelka Kučerová a děvčata z chemického kroužku. Společně nám předvedly  chemická kouzla a my s údivem pozorovali změny barev kapalin, tančící brusinky, hořící kov a různé výbuchy. To vám byla podívaná.

Následně jsme se vydali do planetária. Téma našeho programu: Ptačí ostrov

Fota

8.2. Jíme zdravě - projekt

Co je v životě nejcennější? ZDRAVÍ. Čím si zdraví  utužujeme? Správným stravováním, pohybem... Jak sestavit zdravý jídelníček nám pomohl potravinový Pyramidáček. V rámci projektu jsme si povídali o zdravých potravinách, vytvořili si zdravou svačinku, ochutnávali zdravé recepty našich maminek. Ne všechny děti jsou na zdravé potraviny zvyklé a tak mrkvovo jablečné smoothees nevypily všechny děti s přílišnou chutí. Zato meloun, muffíny, sušenky sklouzly do našich bříšek s velkou oblibou. Na svačinku  jsme si připravili tvarohovou pomazánku, kterou jsme si namazali na celozrnné pečivo. Nejvíce nás bavilo zdobení - použili jsme zeleninu a vypěstovanou řeřichu. Ze zdravých receptů našich maminek si vytvoříme třídní kuchařku. 

fota

6.2. Výtvarná akce Bloček

Přišla za námi paní Filipová s pěkným nápadem. Namalovat si praktický bloček na dřevěné překližce, který je na spodní straně opatřen magnetkem.  Podívejte se, jak se nám práce dařila. 

fota

2.2. Končíme 1. pololetí

A je to tady. Pět měsíců naší školní docházky uteklo jako voda a my dostáváme první velkou výplatu ve  formě vysvědčení. Všechny děti musí paní učitelka pochválit, snažily se dosáhnout co nejlepších výsledků. Všichni čtou, píší a počítají do deseti. Někdo udělá drobnou chybičku, ale to se stává přece i dospělákům. Paní učitelce tedy nezbývalo než zadat do počítače samé jedničky. Za dobře odvedenou práci jsme si vyšli na zasněžené hřiště postavit legrační sněhuláky. Dětem i rodičům přeji pěkný prodloužený víkend.

fota

12.1. Zimní radovánky

Bruslíme - to je radosti.  Fota

22.12. Vánoční besídka fota

7.12. Vánoční tvoření

Byli jsme šikovní, troška nepořádku, ale máme radost z dobře vykonané práce. Děkujeme rodičům za připravený materiál. 

fota

5.12. Čert a Káča

Ráno nás navštívil Mikuláš s čerty i anděly. Prohlédli  si naše písanky i žákovské knížky a kromě sladkého balíčku nám naložili i nová barevná pera. Prvním šikovným písařům budou přidělena již tento týden - kdoví?

Celé dopoledne probíhalo v duchu pohádky Čert a Káča. Naučili jsme se píseň Byla jedna Káča... a doprovodili ji tanečkem. To vám byla legrace. Naše holky "Kačenky" skákaly klukům - čertíkům kolem krku a ti měli co dělat, aby Kačky roztočili. 

Plnili jsme i matematické úkoly, hledali Mikulášovi cestu k našemu domu a vyrobili si čertí zápichy.

Děkujeme paní Duchoňové za mikulášské balíčky a všem, kteří vyzdobili třídu vánočními dekoracemi

fota

30.11. Mikulášská nadílka

Vyjeli jsme na hrad v Dolních Kounicích. Mnohé děti s obavou, zda se vůbec vrátí ke svým rodičům. Hned za branou hradu nás přivítal anděl s čertem. Zjišťovali, zda jsme byli po celý rok hodní, zda máme dobré srdce. Společně jsme procházeli čertovskou stezkou, plnili různé úkoly, odháněli čerty říkadly a silným dupáním. Mnohé děti se po celou dobu držely paní učitelky jako klíště :-). Anděl však zhodnotil, že to s námi není tak špatné, dokonce nás pochválil -  vzorně jsme mu naslouchali a splnili vše, o co nás požádal.  Zavedl nás do nebe k samotnému panu Mikuláši, kterému jsme odříkali naučenou básničku. Za všechny splněné úkoly nám předal  mikulášskou nadílku.  S úlevou, že si nás nenechali v pekle, jsme si zatancovali na úžasné minidiskotéce. 

V druhé části našeho pobytu jsme navštívili kreativní dílnu - domů jsme si odvezli vybarvený obrázek a vyrobili si čertíka.

fota  - bude doplněno        fota

11.11. Trkmanka

Navštívili jsme ekologické centrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Téma: Barevný podzim -  sledovali jsme jaké barvy se vyskytují na podzim v přírodě a jaké dary nám podzim přináší. Poznávali jsme podzim všemi smysly.

Foto

9.11. Zubní hygiena 

Dnes nás navštívily dvě studentky LF, které si s námi povídaly o zoubkách. Popsaly nám zoubek - prý má i srdíčko. Zdůraznily důležitost pravidelného čištění a návštěvy zubního lékaře. Děti si přinesly své kartáčky a společně se studentkami se učily správně zoubky čistit. Linduška dokonce vznesla prosbu, zda ji lektorky mohou zkontrolovat správný výběr kartáčku.  Bylo nám řečeno, že kartáček by měl být měkký, s malou hlavičkou a hustými štětinami. Děti byly programem velmi zaujaty, vznášely zajímavé dotazy a projevily i značné znalosti, za což byly chváleny.

fota

2.11. Vodnický den

To byste nevěřili, kolik malých vodníčků se sešlo v naší třídě. Přišel i ten velký - svratecký. Blekotal něco o dušičkách a vyprávěl nám o svém živobytí. Paní učitelka povídala o tom, že vodník patří mezi vymyšlené pohádkové bytosti, ale byly mezi námi děti, které přísahaly na holý pupík :-), že vodníka viděly na vlastní oči - tak kdoví, jak to s tím vodníkem doopravdy je.

V druhé hodině k nám přišla vzácná vodnická návštěva až z Prahy. Bydlí ve Vltavě, přímo pod Karlovým mostem a ve své sbírce má prý spoustu lidských duší, dokonce i z ciziny. Jen ty židlochovské, ty mu ve sbírce chybí -  a pro ty si přišel k nám.  Ale ať dělal co dělal, žádnou duši si  odnést nemohl. Děti totiž ukázaly vltavskému vodníku, že umí číst, počítat, plavat, lovit rybičky... Dokonce od vodníka dostávaly za odměnu vodnická razítka do vodnické žákovské knížky. Nejvíce razítek nasbíral Robík (12), Amálka (11) a Arlenka (10). Ale přesto si pár dušiček za nepěkné chování o přestávce od některých dětí do hrníčků posbíral. Podaroval je svrateckému vodníkovi a ten se teprve rozhodne, zda dušičky dětem za zlepšené chování vrátí. :-)

fota

14.10. Papouščí ZOO

Po měsíční práci jsme si za odměnu vyjeli na výlet. Navštívili jsme zoologickou zahradu v Bošovicích. Přivítal nás křik více než  200 papoušků. Je jich zde až  44 druhů. Ti největší se dožívají až 90 let. Mohli jsme si je i nakrmit. Oříšky z  naší malé ručky jim moc chutnaly. Součástí areálu je park s množstvím zeleně, oddechová zóna pro návštěvníky včetně tzv. pozorovatelny. V ZOO se nachází i dětský koutek s jinými zvířátky - nakrmili jsme si kozlíky a na památku si zakoupili drobné suvenýry. 

fota

4.10. - beseda v knihovně

Paní knihovnice si s námi povídala a panu Zdeňku Milerovi. Jeho krtečka znají děti na celém světě - my si připomněli některé jeho příhody, ale  i jiná autorova díla: O zvědavém štěňátku, Kuřátko a obilí, Cesty formana Šejtročka, O kohoutkovi a slepičce...

19.9. projektový den - Perníková chaloupka

Pěkné dopoledne jsme strávili s pohádkou O perníkové chaloupce. Ráno nás přivítala plačící ježibaba - nějaké zlobivé děti jí snědly střechu od chaloupky a teď dovnitř prší. A protože slyšela, že v Židlochovicích jsou děti hodné, přišla je požádat o pomoc se stavbou perníkové střechy.

Celý den jsme plnili úkoly, za něž jsme dostávali perníčky a jimi pomáhali ježibabce postavit střechu. Úkoly to nebyly zcela jednoduché - hledali jsme shodné perníčky, sestavovali děj pohádky, dokreslovali les a lesní plody, hledali cestu Jeníčka a Mařenky k perníkové chaloupce, učili se básničku, vytleskávali slova, určovali krátké a dlouhé slabiky ..., dokonce jsme tančili. Práce bylo tolik, že i zítra musíme ještě přiložit ruku k dílu.

Děkujeme rodičům za napečené perníčky, děti si pochutnávaly až k prasknutí. Ještě nám nějaké zbyly, zítra budeme hodovat opět. A to ještě máme celou perníkovou chalupu od naší Patričky.

fota

1.9. - slavnostní přivítání

fota    naše třída

6.9. - adaptační program

ŠPP (školní poradenské pracoviště) si pro nás připravilo tříhodinový program s cílem blíže se poznat s novými spolužáky, naučit se vzájemně spolupracovat a pomáhat si. Hráli jsme různé seznamovací a zábavné hry. Líbila se nám hra Pane/paní pojďte ven a také Probouzení broučků. Svými kresbami jsme si vytvoříli společné dílo na téma život na louce. Bohužel nám nepřálo počasí a museli jsme využít jen prostory naší školy.

fota