Základní škola Židlochovice

4. B

Třída 4.B

Třídní učitelka:                 Mgr. Hana Mašková

Asistentka pedagoga:      Michaela Bučková

Telefon:                             547 238 420

E-mail:                               hana.maskova@zszidlochovice.cz

 

Kroužek "Čtennářské dílny" bude 1x za 14 dní v pondělí na budově Komenského od 14:00 do 15:30 h., zdarma.

Kroužek "Věda nás baví" pro 4.-5. třídu bude ve středu od 14:00 do 15:00 na budově Tyršova. Kroužek je pro 8-15 dětí, začne od října, cena cca 1200 Kč.

Kroužek "Hravá čeština" bude v úterý 6 vyučovací hodinu, kroužek "Hravá matematika"  v úterý a středu od 7:10 do 7:40 h, oba zdarma. 

Kroužek "Programování v programu SCRATCH" bude probíhat v úterý od 15:10 hod. na Tyršově.

Kroužky začínají od 18.9. 2017.

Kdo se chce zúčastnit nácviku na  sokolský slet, napište mi e-mail.  https://www.youtube.com/watch?v=piI-xv0XcYA 

 • Sokolský slet - zájemci se mohou přihlásit na nácvik sestavy. Nácvik bude zřejmě v pondělí. Cena kroužku 350,- Kč. Cvičenec si zaplatí úbor (cca 500,- Kč) a pokud pojede do Prahy, tak i plnou penzi (cca 1000,-). Dopravu, ubytování a další výdaje hradí Sokol. 
 • Myslivecký kroužek zahajuje svoji činnost 15.9. v 16.00 u fary
 • Můžete se zaregistrovat do soutěže logická olympiáda

 

Noc otevřených sokoloven", která se uskuteční v pátek 22.9.2017od 18:00.

Čeká Vás tělocvičný kvíz, při kterém si budete moci vyzkoušet tradiční nářadí i náčiní - dospělí mohou zavzpomínat na školní léta a děti si to vyzkoušet. Dále je na programu prohlídka sokolovny, při které se podíváte i do míst, kam se běžně nedostanete. Zájemci mohou zůstat do rána, zahrát si hry a přespat na žíněnkách či karimatkách (trénink na slet), spacáky a občerstvení si prosím doneste vlastní. Akce je určena nejen pro děti, ale i pro dospělé. plakát

V následující dny bude možno zakoupit ve škole plastové zvířátko (brož) na ozdobu oděvu. Cena 35 Kč za kus. Prodej je zprostředkován v rámci dobročinného projektu Fondu Sidus. Získané finanční prostředky budou použity na podporu léčby těžce nemocných dětí. 

Čeká nás:

Září

 • 19.9. - beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou
 • 27.9. - dopravní výchova (Hustopeče)
 • 28.9. - státní svátek
 • 29.9. - ředitelské volno

 

Celý rok budeme společně číst knihu Harry Potter a Kámen mudrců. Kdo nemá doma, vypůjčí si z knihovny, od kamarádů, zakoupí...........

 

 • vždy v pondělí píšeme testík z matematiky
 • vždy ve středu píšeme diktát (opravené sešity dostanou žáci domů a provedou opravu, za opakované chybějící opravy dávám poznámku do ŽK)
 • v úterý píšeme v angličtině předklad vět a ve čtvrtek testík na slovíčka
 • v pátek je vždy geometrie (děti musí mít pravítka, ořezané tužky a kružítko se zkosenou tuhou, ne do špičky!!!!)

 

 

 

IMG_2270

IMG_2266

IMG_2251

 • Zkratky:
  • uč. (učebnice)
  • PS (velký pracovní sešit)
  • ČT (čítanka)
  • ČJ - školní, ČJ - domácí ... názvy sešitů
  • MM (malý pracovní sešit matematické minutovky)
  • VL (vlastivěda)
  • PŘ (přírodověda)
  • PL (pracovní list)
  • INF (informatika)
 
 Září:
 - opakování učiva 3. ročníku
11.9. - 15.9.
ČJ - opakujeme vyjmenovaná slova, párové souhlásky, stavbu slova, slovní druhy
      - uč str. 6-7
      - PS str. 2 - 5
 
M - opakujeme násobilku, pamětné sčítání a odčítání, násobení mimo obor násobilky
     - uč str. 5 - 7
    - MIN str. 1,2
 
AJ - opakujeme tvorbu vět, časování sloves, slovní zásobu, abecedu
      - uč. str 4 - 6
     - PS str. 3 - 5
 
VL - Česká republika - viz sešit a PS
 
 
 
 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

Termíny třídních schůzek:

2.10. 2017 v 16:00 hod. plenární schůze na ZŠ Tyršova
 
2.10. 2017 v 16:45 hod. třídní schůzka na ZŠ Tyršova
 
12.12. 2017 od 16:00 do 18:00 třídní schůzka
 
23.4. 2018 od 16:00 do 18:00 třídní schůzka
 
 
Individuální konzultace zákonných zástupců s vyučujícími si lze telefonicky nebo elektronicky domluvit kdykoliv během školního roku.
 

Klasifikační období:

 • Klasifikace za 1. pololetí se uzavírá v pondělí          22.1. 2018
 • Vysvědčení za 1. pololetí bude vydáno ve středu     31.1. 2018
 • Klasifikace za 2. pololetí se uzavírá v pondělí          18.6. 2018
 • Vysvědčení za 2. pololetí bude vydáno v pátek        29.6. 2018
 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Termíny prázdnin:
Podzimní:26. 10. a 27. 10. 2017
Vánoční:23. 12.2017 – 2. 1. 2018 (výuka od 3.1.)
Pololetní:2.2. 2018
Jarní:5.2. - 11.2. 2018
Velikonoční:29.3. - 30.3. 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

Rozvrh 4.B

 

1

2

3

4

5

6

Po

ČJ

M

ČJ -ČT

 

Út

AJ

ČJ

M

ČJ - ČT

VL

 

St

M

ČJ

HV

VL

TV 

Čt

ČJ

M

AJ

VV

INF

 INF

ČJ

M - geom.

AJ

 TV 
 • stále nosím: ŽK, deníček, úkolníček, pravítko
 • ve škole v lavici mám: mazací tabulku, fix, lepidlo, nůžky, kružítko


Vyučovací hodiny:

 1. 7:55 - 8:40
 2. 8:50 - 9:35
 3. 9:50 - 10:35
 4. 10:45 - 11:30
 5. 11:40 - 12:25
 6. 12:35 - 13:20

Přestávky:

 • 7:40 - 7:55
 • 8:40 - 8:50
 • 9:35 - 9:50 (svačinová)
 • 10:35 - 10:45
 • 11:30 - 11:40
 • 12:25 - 12:35
 
 
 
 
 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

V letošním školním roce v naší třídě budou učit:

 • Mgr. Mašková Hana - ČJ, M, AJ, Vl, TV, Inf, HV
 • Mgr. Zímová Vilma - Př, Pč
 • Mgr. Juklová Kateřina - VV
 • Mgr. Pudelková Kristina - AJ
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače