Základní škola Židlochovice

4. B

Třída 4.B

Třídní učitelka:                 Mgr. Hana Mašková

Asistentka pedagoga:      Michaela Bučková

Telefon:                             547 238 420

E-mail:                               hana.maskova@zszidlochovice.cz

 

Kroužek "Hravá čeština" bývá v úterý 6 vyučovací hodinu,  NEZAPOMÍNEJTE!!!!!!!

 

Čeká nás:

Listopad

 • 17.11. - státní svátek
 • 24.11. - divadlo Radost "O líné babičce"
 • 29.11. - malované vaky (zájemci, kteří již zaplatili) 

   

  Prosinec

 • 8.12. - koncert Vánoční koledování
 • 21.12. - divadelní představení (sokolovna)
 • 23.12. - 2.1. 2018 - vánoční prázdniny

 

 •  testíky z matematiky (Po - písemné +-, Út - písemné x, St - dělení se zbytkm, písemné dělení, Čt - převody jednotek)
 • vždy ve středu píšeme diktát (opravené sešity dostanou žáci domů a provedou opravu, za opakované chybějící opravy dávám poznámku do ŽK)
 • v úterý píšeme v angličtině předklad vět a ve čtvrtek testík na slovíčka
 • v pátek je vždy geometrie (děti musí mít pravítka, ořezané tužky a kružítko se zkosenou tuhou, ne do špičky!!!!)

 

 

 

IMG_2270

IMG_2266

IMG_2251

 • Zkratky:
  • uč. (učebnice)
  • PS (velký pracovní sešit)
  • ČT (čítanka)
  • ČJ - školní, ČJ - domácí ... názvy sešitů
  • MM (malý pracovní sešit matematické minutovky)
  • VL (vlastivěda)-
  • PŘ (přírodověda)
  • PL (pracovní list)
  • INF (informatika)
 
ČESKÝ JAZYK
- opakujeme vyjmenovaná slova, slova příbuzná, dvojice slov s i/y a neobvyklá slova
- učebnice str. 29 - 31, 29/4 a 30/3 - písemně do sešitu
- PS str.24,25,26
- stále opakujeme psaní předpon
 
MATEMATIKA
- porovnávání, zaokrouhlování, sčítání a osčítání čísel do 10000
- učebnice str. 40,41,42, 40/2, 41/2,5, 42/2,8 do školního sešitu
- minutky str. 24,25
- geometrie- rýsování rovnoběžek, str. 39/2,3,4 do geometrického sešitu
 
ANGLIČTINA
- slovíčka 3. lekce
- učebnice str. 16,17, str. 17 podle vzoru napsat do školního sešitu
- PS první dvě stránky z lekce 3
 
 
Přetáhnout soubory z počítače

Termíny třídních schůzek:

2.10. 2017 v 16:00 hod. plenární schůze na ZŠ Tyršova
 
2.10. 2017 v 16:45 hod. třídní schůzka na ZŠ Tyršova
 
12.12. 2017 od 16:00 do 18:00 třídní schůzka
 
23.4. 2018 od 16:00 do 18:00 třídní schůzka
 
 
Individuální konzultace zákonných zástupců s vyučujícími si lze telefonicky nebo elektronicky domluvit kdykoliv během školního roku.
 

Klasifikační období:

 • Klasifikace za 1. pololetí se uzavírá v pondělí          22.1. 2018
 • Vysvědčení za 1. pololetí bude vydáno ve středu     31.1. 2018
 • Klasifikace za 2. pololetí se uzavírá v pondělí          18.6. 2018
 • Vysvědčení za 2. pololetí bude vydáno v pátek        29.6. 2018
 
 
 
 
Termíny prázdnin:
Podzimní:26. 10. a 27. 10. 2017
Vánoční:23. 12.2017 – 2. 1. 2018 (výuka od 3.1.)
Pololetní:2.2. 2018
Jarní:5.2. - 11.2. 2018
Velikonoční:29.3. - 30.3. 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozvrh 4.B

 

1

2

3

4

5

6

Po

ČJ

M

ČJ -ČT

HV 

Út

AJ

ČJ

M

ČJ - ČT

VL

 

St

M

ČJ

TV 

Čt

ČJ

M

AJ

VL

INF

 INF

ČJ

M - geom.

AJ

VV

 TV 
 • stále nosím: ŽK, deníček, úkolníček, pravítko
 • ve škole v lavici mám: mazací tabulku, fix, lepidlo, nůžky, kružítko


Vyučovací hodiny:

 1. 7:55 - 8:40
 2. 8:50 - 9:35
 3. 9:50 - 10:35
 4. 10:45 - 11:30
 5. 11:40 - 12:25
 6. 12:35 - 13:20

Přestávky:

 • 7:40 - 7:55
 • 8:40 - 8:50
 • 9:35 - 9:50 (svačinová)
 • 10:35 - 10:45
 • 11:30 - 11:40
 • 12:25 - 12:35
 
 
 
 
 
 
 
 
Přetáhnout soubory z počítače

V letošním školním roce v naší třídě budou učit:

 • Mgr. Mašková Hana - ČJ, M, AJ, TV, Inf, HV
 • Mgr. Dagmar Gálová - Př, Pč, Vl, VV
 • Mgr. Pudelková Kristina - AJ
 
 
 
Přetáhnout soubory z počítače