Základní škola Židlochovice

4. B

Třída 4.B

Třídní učitelka:                 Mgr. Hana Mašková

Asistentka pedagoga:      Michaela Bučková

Telefon:                             547 238 420

E-mail:                               hana.maskova@zszidlochovice.cz

Čtenářský klub - termíny

 • Pondělí: 22.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 7.5., 21.5.4.6.
 • Středa: 17.1., 31.1., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5.

 

SOKOLSKÝ SLET - INFORMACE NALEZNETE NA STRÁNKÁCH 2.A

 

Čeká nás:

 

Pozor!!!!!!!!

Od 12.2. 2018 platí nový rozvrh hodin (v záložce rozvrhy).

 

 •  testíky z matematiky (Po - písemné +-, Út - písemné x, St - dělení se zbytkm, písemné dělení, Čt - převody jednotek)
 • vždy ve středu píšeme diktát (opravené sešity dostanou žáci domů a provedou opravu, za opakované chybějící opravy dávám poznámku do ŽK)
 • v úterý píšeme v angličtině předklad vět a ve čtvrtek testík na slovíčka
 • v pátek je vždy geometrie (děti musí mít pravítka, ořezané tužky a kružítko se zkosenou tuhou, ne do špičky!!!!)

 

 

 

IMG_2270

IMG_2266

IMG_2251

 • Zkratky:
  • uč. (učebnice)
  • PS (velký pracovní sešit)
  • ČT (čítanka)
  • ČJ - školní, ČJ - domácí ... názvy sešitů
  • MM (malý pracovní sešit matematické minutovky)
  • VL (vlastivěda)-
  • PŘ (přírodověda)
  • PL (pracovní list)
  • INF (informatika)
 19. - 23. 2. 2018
ČJ- podstatná jména rodu mužského, určujeme životnost, vzory
    - uč. str. 71-80
    - PS - str. 15-19, 20/1 (předseda, soudce)
 
M - jednotky objemu a času
    - učebnice - 47-48, do Š sešitu 47/2,6,8,11, 48/2,3,4,6,7
    geometrie - osa úsečky, střed úsečky - uč. str. 38/2,3, do G sešitu
                       - obvod trojúhelníku - str. 46/2,3 do G sešitu
 
AJ - lekce 6
     - uč. str. 40-45
     - PS str. 49-55
 
VL - v pondělí byla písemka Dávní Slované (časová přímka, určování století). Úvod do dějin, Sámo, Velkomoravská říše, Konstantim a Metoděj
     - nová látka- Staré pověsti české  - uč.str.9, Na úsvitu dějin - uč str. 10-11. Kníže Václav a Boleslav - uč. str. 12-13, Slavníkovci - uč str. 14
    - PS str. 7,8/3
 
PŘ - v pátek 23.2. byla písemka Horniny a půda
      - nová látka - Půda uč. str. 39-40, Slunce - Země - uč. str. 41, na str. 41 střídání dne a noci ještě ne!!!!
   - video z youtube : PAXI - Sluneční soustava
 
 
26.2. - 27.2. 2018
ČJ - opakujeme skloňování podstatných jmen, učebnice str. 82/9, 83/2 - do Š sešitu, str. 81/1,3 ústně
     -PS - 20/2,3, 20/1, 21 celá strana.
M - procvičujeme převody jednotek, učebnice str. 53/1,3,7 do Š sešitu, MIN - 14/28
 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

Termíny třídních schůzek:

2.10. 2017 v 16:00 hod. plenární schůze na ZŠ Tyršova
 
2.10. 2017 v 16:45 hod. třídní schůzka na ZŠ Tyršova
 
12.12. 2017 od 16:00 do 18:00 třídní schůzka
 
23.4. 2018 od 16:00 do 18:00 třídní schůzka
 
 
Individuální konzultace zákonných zástupců s vyučujícími si lze telefonicky nebo elektronicky domluvit kdykoliv během školního roku.
 

Klasifikační období:

 • Klasifikace za 1. pololetí se uzavírá v pondělí          22.1. 2018
 • Vysvědčení za 1. pololetí bude vydáno ve středu     31.1. 2018
 • Klasifikace za 2. pololetí se uzavírá v pondělí          18.6. 2018
 • Vysvědčení za 2. pololetí bude vydáno v pátek        29.6. 2018
 
 
 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Termíny prázdnin:
Podzimní:26. 10. a 27. 10. 2017
Vánoční:23. 12.2017 – 2. 1. 2018 (výuka od 3.1.)
Pololetní:2.2. 2018
Jarní:5.2. - 11.2. 2018
Velikonoční:29.3. - 30.3. 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

Rozvrh 4.B, platný od 12.2. 2018

 

1

2

3

4

5

6

Po

ČJ

M

VL

HV

TV 

Út

M

ČJ

ČT

 

St

ČJ

AJ

M

VL

TV 

Čt

ČJ

M

AJ

ČT

INF

 INF

M - geom.

AJ

ČJ

 VV 
 • stále nosím: ŽK, deníček, úkolníček, pravítko
 • ve škole v lavici mám: mazací tabulku, fix, lepidlo, nůžky, kružítko


Vyučovací hodiny:

 1. 7:55 - 8:40
 2. 8:50 - 9:35
 3. 9:50 - 10:35
 4. 10:45 - 11:30
 5. 11:40 - 12:25
 6. 12:35 - 13:20

Přestávky:

 • 7:40 - 7:55
 • 8:40 - 8:50
 • 9:35 - 9:50 (svačinová)
 • 10:35 - 10:45
 • 11:30 - 11:40
 • 12:25 - 12:35
 
 
 
 
 
 
 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

V letošním školním roce v naší třídě budou učit:

 • Mgr. Mašková Hana - ČJ, M, AJ, TV, Inf, HV
 • Mgr. Dagmar Gálová - Př, Pč, Vl, VV
 • Zbořilová Alena - AJ
 
 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače