Základní škola Židlochovice

Formuláře ke stažení

Žádost o komisionální přezkoušení žáka pdf | doc

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pdf |  doc

Zápisní list ZŠ pdf |  doc

Pokyny k přestupu žáka na ZŠ Židlochovice pdf

Prohlášení zákonných zástupců pdf |  doc

Plná moc k zastupování žáka   pdf doc

Žádost o odklad pdf | doc

Žádost o povolení IVP doc | pdf

Žádost o přestup žáka pdf | doc

Žádost o uvolnění z TV pdf | doc

Žádost o uvolnění z vyučování pdf  |  doc

Žádost o pokračování v základním vzdělávání  pdf |  doc

Žádost o zařazení do přípravné třídy pdf | doc

Zápisní list – přípravná třída pdf doc