Základní škola Židlochovice

Organizace školního roku

Klasifikace za první pololetí se uzavírá v pátek 20. 1. 2017. (porada v pondělí 23. 1.)

Vysvědčení za první pololetí bude vydáno v úterý 2. 2. 2017.

Klasifikace za druhé pololetí se uzavírá v pondělí 19. 6. 2017. (porada ve středu 21. 6.)

Vysvědčení za druhé pololetí bude vydáno v pátek 30. 6. 2017.

Informační schůzka pro rodiče žáků 6. ročníku (adaptační program) se koná v úterý 6. 9. 2016 v 1700 h v budově na Tyršově ul.

Plenární schůze Sdružení rodičů ZŠ a třídní schůzky budou v pondělí 10. 10. 2016.

Plenární schůze SR při ZŠ v 1600 h v tělocvičně.

Třídní schůzky budou navazovat v 1645 h v prostorách ZŠ na Tyršově ul.

Třídní schůzky - ve středu 14. 12. 2016 od 1600 h do 1800 h

Třídní schůzky - v pondělí 24. 4. 2017 od 1600 h do 1800 h

Individuální konzultace zákonných zástupců s vyučujícími si lze telefonicky nebo elektronicky domluvit kdykoliv během školního roku.

 
 

Adaptační programy pro žáky 6. ročníku se uskuteční ve dnech 12. - 13. 9., 14. - 15. 9., a 19. - 20. 9.

Burza středních škol pro rodiče a žáky 9. roč. s informacemi k volbě povolání - v úterý 8. 11. 2016.

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku LVK 1: 8. - 13.1. 2017 a LVK 2: 29. 1. - 3. 2. 2017.

Zápis dětí do 1. třídy se bude konat v úterý 18. 4. 2017.

Plavání žáků 2. ročníku – od 12. 9. do 20. 11. 2016.

Den otevřených dveří proběhne v úterý 11. 4. 2017

Pro první kolo přijímacího řízení je stanoven termín přijímací zkoušky na maturitní obory v období 12. - 28. 4. 2017 a na ostatní obory 22. - 30. 4. 2017.

Talentové zkoušky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou se budou konat 2. – 15. 1. 2017.

Talentové zkoušky v konzervatoři se konají 15. - 31. ledna a na sportovní školy 2. – 12. 2. 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v okrese Brno-venkov budou v týdnu 13. 3. - 19. 3. 2017

Velikonoční prázdniny si žáci užijí ve čtvrtek 13. dubna 2017.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.

Období školního vyučování ve školním roce 2017/18 začne v pondělí 4. září 2017.