Základní škola Židlochovice

Organizace školního roku

Klasifikace za první pololetí se uzavírá v pondělí 22. 1. 2018. (porada ve středu 24. 1.)

Vysvědčení za první pololetí bude vydáno ve středu 31. 1. 2018.

Klasifikace za druhé pololetí se uzavírá v pondělí 18. 6. 2018. (porada ve středu 20. 6.)

Vysvědčení za druhé pololetí bude vydáno v pátek 29. 6. 2018.

Plenární schůze Sdružení rodičů ZŠ a třídní schůzky budou v pondělí 2. 10. 2017.

Plenární schůze SR při ZŠ v 1600 h, volby do školské rady.

Třídní schůzky budou navazovat v 1645 h v prostorách ZŠ na Tyršově ul.

Třídní schůzky – v úterý 12. 12. 2017 od 1600 h do 1800 h.

Třídní schůzky – v pondělí 23. 4. 2018 od 1600 h do 1800 h.

 

Individuální konzultace zákonných zástupců s vyučujícími si lze telefonicky nebo elektronicky domluvit kdykoliv během školního roku.

Den otevřených dveří – v pátek 1. 9. 2017 od 14 do 17 hod.

Adaptační programy pro žáky 6. ročníku se uskuteční ve dnech 11. - 12. 9., 13. - 14. 9., a 18. - 19. 9. 

Burza středních škol pro rodiče a žáky 9. roč. s informacemi k volbě povolání – v úterý 7. 11. 2017.

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku LVK 1: 21. - 26.1. 2018 a LVK 2: 29. 1. - 3. 2. 2018.

Zápis dětí do 1. třídy se bude konat v úterý 17. 4. 2018.

Plavání žáků 2. ročníku – od 26. 2. 2018. do 11. 5. 2018.

Plavání žáků 3. ročníku – od 23. 11. 2017 do 23. 2. 2018.

Den otevřených dveří proběhne v úterý 10. 4. 2018.

Pro 1. kolo přijímacího řízení je stanoven termín přijímací zkoušky na maturitní obory v období 12. - 28. 4. 2018 a na ostatní obory 22. - 30. 4. 2018.

Talentové zkoušky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou se budou konat 2. – 15. 1. 2018.

Talentové zkoušky v konzervatoři se konají 15. - 31. 1. 2018.

Talentové zkoušky do oborů vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou 2. 1. – 15. 2. 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. 

Vánoční prázdniny budou od 23. prosince 2017 do 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v okrese Brno-venkov budou v týdnu 5. 2. - 11. 2. 2018.

Velikonoční prázdniny si žáci užijí ve čtvrtek 29. 3. 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/19 začne v pondělí 3. září 2018.