Základní škola Židlochovice

Úřední deska

Název školy:Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa, sídlo firmy:Tyršova 611, 667 01 Židlochovice
Telefon, fax:547 425 421, GSM 775 576 775, fax: 547 425 438
E-mail:info@zszidlochovice.cz
Adresa datové schránky:tsgmut7
www stránky:www.zszidlochovice.cz
Zřizovatel:Město Židlochovice
Zřizovací listina:Nová zřizovací listina ze dne 1. 10. 2009 ve znění dodatku č. 1/2013
Druh organizace:Příspěvková organizace
IČ:71001514
Bankovní spojení:Komerční banka, č. ú. 27-1962190217/0100
Školní vzdělávací program:Školní vzdělávací program Škola pro všechny, č.j. 560/2007, Školní vzdělávací program „Škola pro všechny“, č. j. ZS 500/2016
Ředitelka školy:Ing. Jana Králová, jmenována dekretem dne 1. 7. 2008 s potvrzením ze dne 2. 5. 2013 Tel.: 547 425 422, e-mail: jana.kralova@zszidlochovice.cz
Statutární zástupce ředitelky:Mgr. Ivana Koždoňová Tel.: 547 425 420, e-mail: ivana.kozdonova@zszidlochovice.cz
Pracovník určený k poskytování informací:Ing. Jana Králová Tel.: 547 425 422, e-mail: jana.kralova@zszidlochovice.cz
Pracovník určený k poskytování informací:Mgr. Jakub Janča Tel.: 547 425 424, e-mail: jakub.janca@zszidlochovice.cz
Pracovník určený k poskytování informací:Mgr. Ivana Koždoňová Tel.: 547 425 420, e-mail: ivana.kozdonova@zszidlochovice.cz
Pracovník určený k poskytování informací:Mgr. Radka Minaříková, vedoucí ŠPP Tel.: 547 425 428, email: radka.minarikova@zszidlochovice.cz
Pracovník určený pro vyřizování žádostí a stížností:Ing. Jana Králová Tel.: 547 425 422, e-mail: jana.kralova@zszidlochovice.cz
Odloučená pracoviště:ZŠ Komenského ul., tel.: 547 238 420 ZŠ Coufalíkovo nám. 371, tel.: 547 238 486
Školní družina:Jana Koupilová, vedoucí vychovatelka Tel.: 730 167 343, email: jana.koupilova@zszidlochovice.cz
Školní poradenské pracoviště:Mgr. Radka Minaříková, vedoucí ŠPP Tel.: 547 425 428, email: radka.minarikova@zszidlochovice.cz