Základní škola Židlochovice

5.A

4.A

Základní informace:

Třídní učitelka: Mgr. Vilma Zímová

E-mail: vilma.zimova@zszidlochovice.cz

telefon: 547 238 420


Září

   2.9. Začátek školního roku 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učivo na 24.6.-28.6.2019

Vyučování tento týden do 11:30.

Odevzdávání a předávání učebnic.

Rozdávání výkresů a výrobků.

Úklid třídy.

Vyúčtování tř.fondu a fondu kultury.

V pátek 28.6.2019 rozdávání vysvědčení (ukončení v 8:40 h).

 

 

 

 

 

Vyučující:

Čj, M, Př, Tv             Mgr.Vilma Zímová (ZŠ Komenkého) 

Inf, Aj (1.sk.)            Mgr.Daniela Tichá (ZŠ Komenského)

Aj (2.sk.)                    Alena Zbořilová (ZŠ Komenského)

Vl, Vv, Pč                   Mgr.Lenka Brenkusová (ZŠ Komenského)

Hv                                Mgr.Petra Křížová (ZŠ Komenského)

 

 

POZNÁMKY K ROZVRHU:

Tělocvik bude probíhat ve dvouhodinovém bloku na ZŠ Tyršova v úterý,

ráno se budou děti scházet přímo tam, zpět na ZŠ Komenského je převede p.uč.

(oblečení do Tv bude uloženo na ZŠ Tyršova).

 

Informatika bude probíhat ve dvouhodinovém bloku na ZŠ Tyršova ve středu,

děti budou během dne přecházet s p.uč. a končit ve 13,20 na ZŠ Tyršova.

(jsou rozděleny do dvou skupin, druhá půlka bude končit vyučování v 11,30 na

 ZŠ Komenského)

 

 

PRÁCE VE TŘÍDĚ

  • diktáty budeme psát 1x týdně vždy ve stejný den - ve středu, opravené sešity dostanou domů a provedou opravu
  • geometrie bude vždy v úterý, prosím o kontrolu funkčních pomůcek a ořezaných tužek
  • u domácích úkolů na podpisu rodičů netrvám, ale pokud si na podpis najdete čas, je to lepší, budete mít  přehled,  co se ve škole vaše děti učí

 

 Vybavení pouzdra:

  • 2 funkční pera
  • 1 x zelená propisovačka, obyčejné tužky č.1 a č. 3, pět základních pastelek, guma, ořezávátko, krátké pravítko na podtrhávání (do 20 cm)
  •  lepidlo v tubě, podepsané číslem (ideálně 2x - jedno pro práci v hodinách ČJ,M,.... a jedno do VV a PČ- žáci pak před písemkou hledají v kufru VV lepidla a ztrácejí čas na práci s úkolem)
  •  geometrie: funkční kružítko se zkosenou tuhou (ne do špičky), pravítko s ryskou do nelinkovaných sešitů GE, PŘ, VL, prosím doplňte lenocha

 

SEŠITY A UČEBNICE

 Děti si mohou učebnice, ze kterých není zadána domácí úloha nechávat ve škole, na všech ale bude bílá lepka (kterou daruji na vyžádání), kde bude uvedeno jejich jméno pro rychlejší hledání učebnice v poličce. Pokud bude z učebnice úkol, musí si hlídat, aby si vzaly knihu domů.

  •  všechny sešity a deníček na dú by měly být obaleny průhledným obalem, aby šlo dobře vidět jméno a číslo žáka, omluvný list dejte, prosím, do složky

 

Organizace školního roku:
Podzimní prázdniny:      29.10. a 30.10.2018
Vánoční prázdniny:        22.12.2018 - 2.1.2019 (začínáme ve čtvrtek 3.1.2019)
Pololetní prázdniny:       1.2.2019
Jarní prázdniny:              11.2. - 17.2.2019
Velikonoční prázdniny:  18.4.2019
Letní prázdniny:              29.6. - 1.9.2019
Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2.9.2019.
 
 

Termíny třídních schůzek:

Plenární schůze Spolku rodičů při ZŠ a třídní schůzky: 1.10.2018

(plenární schůze v 16,00, třídní schůzky v 16,45 v prostorách ZŠ Tyršova)

Třídní schůzky: 11.12.2018   16,00 - 18,00

Třídní schůzky: 15.4.2019     16,00 - 18,00

 

Klasifikační období:

Klasifikace za 1.pololetí se uzavírá v pátek 25.1.2019.

Vysvědčení za 1.pololetí bude vydáno ve čtvrtek 31.1.2019.

Klasifikace za 2.pololetí se uzavírá v pondělí 17.6.2019.

Vysvědčení za 2.pololetí bude vydáno v pátek 28.6.2019.