Základní škola Židlochovice

Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení vydané ministerstvem školství 6. 5. 2020:

Pravidla přijímacího řízení 2019/2020

Nejčastější dotazy k přijímacímu řízení 2020 :

 

Když žák koná jen jednou jednotnou přijímací zkoušku, na škole, uvedené na přihlášce jako první, co ta druhá škola na přihlášce?

… Ta obdrží ty stejné výsledky od Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a používá je pro své  přijímací řízení, jako by žák tutéž zkoušku vykonal na té druhé škole.

 

Když se žák nedostane ani na jednu ze dvou původně vybraných škol ?

… Pokud úspěšně složil přijímací zkoušku a nebyl přijat pro vysoký počet uchazečů, podá řediteli SŠ do tří dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí žádost o vydání nového rozhodnutí. Ředitel SŠ může vyhovět, neboť se mu uvolní určitý počet míst po žácích, kteří zkoušku složili sice lépe, ale nastoupili na školu, kterou měli v jiném pořadí.

 

… Pokud nesložil úspěšně přijímací zkoušku nebo jde o školy či učební obory bez zkoušek, je třeba neprodleně nahlédnout na portál jmskoly.cz, informace ze školství, informace z organizací, volná místa na školách…

 http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/volna-mista-na-strednich-skolach-v-jihomoravskem-kraji-pro-skolni-rok-20202021  

 

Zde vyhledat školu, která nabízí volné místo a která se blíží vašemu výběru, ihned na ZŠ u paní sekretářky požádat o novou přihlášku, vyplnit, požádat ředitele ZŠ o podpis a razítko a co nejrychleji nejlépe osobně na vybranou školu doručit.

 

Jaký vliv bude mít závěrečné vysvědčení z 9.tř na nástup na střední školu?

Stejný jako v běžném režimu. Bude nutné ho předložit při nástupu na SŠ v září. Musí splňovat dané podmínky, což je splnění 9 let povinné základní školní docházky. Vysvědčení by nemělo obsahovat nedostatečné hodnocení.

 

Jak je to se zápisovým lístkem v tomto roce?

Pro odevzdání zápisového lístku je zkrácená lhůta ! Po obdržení rozhodnutí o přijetí na vámi zvolenou školu dodejte tam vyplněný, podepsaný zápisový lístek do pěti dnů!