Základní škola Židlochovice

Školní psycholog_

Mgr. Zuzana Zachová

Školní psycholog

E-mail: zuzana.zachova@zszidlochovice.cz

Kancelář: 547 425 428

Mobil: 731 517 649

 

Kde mě najdete

Školní poradenské pracoviště, Tyršova 611

Pondělí, čtvrtek: 7:30 – 15:30

Kariérové poradenství:

  • Pomoc žákům 8. a 9. ročníku s výběrem střední školy a budoucího profesního směřování
  • Zahrnuje diagnostiku rozumových schopností, osobnostních předpokladů a profesních zájmů, která probíhá na konci 8. ročníku
  • Na začátku 9. ročníku jsou žáci zváni na individuální konzultaci

 

Práce s třídními kolektivy:

  • Podpora dobrých vztahů mezi žáky a pozitivního klimatu ve třídě prostřednictvím programů probíhajících v průběhu školního roku
  • Spolupráce na tvorbě a realizaci adaptačních programů pro třídy se změnou kolektivu (především 1. a 6. ročníky)

Psychologické poradenství žákům a rodičům:

  • Individuální práce se žáky nejen s výukovými, ale i osobními obtížemi, poradenství rodičům těchto žáků
  • Pomoc žákům a rodičům, kteří se ocitnou v náročné životní situaci

 

Spolupráce s pedagogy:

  • Spolupráce při vytváření pozitivního školního klimatu
  • Pomoc při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami