Základní škola Židlochovice

Školní speciální pedagog

Mgr. et Mgr. Igor Klečka

Školní speciální pedagog

igor.klecka@zszidlochovice.cz

telefon 547 425 425

Konzultaci doporučuji předem objednat telefonicky nebo e-mailem.

 

 

Hlavní oblasti podpory:

 • vyhledávání a evidence žáků se SVP a jejich zařazení do péče
 • diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka
 • zpracování individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s pedagogy a rodiči žáka
 • příprava podmínek pro realizaci podpůrných opatření a jejich průběžná úprava
 • provádí individuální či skupinovou práci s žákem (speciálně vzdělávací činnosti)
 • zajištuje komunikaci se zákonným zástupcem žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zajištuje speciálně pedagogické poradenství a intervenci a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky
 • spolupracuje s dalšími odborníky ve prospěch žáka
 • příprava a realizace adaptačních pobytů
 • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka
 • dále se profesně rozvíjí
 • spolupráce při zápisu do 1. ročníků