Základní škola Židlochovice

Školní speciální pedagog

Mgr. et Mgr. Igor Klečka

školní speciální pedagog

igor.klecka@zszidlochovice.cz

mobil: 603 561 449

telefon: 547 425 425

Konzultace po předchozí emailové nebo telefonické domluvě.

 

 

Pracuji jako školní speciální pedagog na ZŠ Židlochovice. Věnuji se dětem s výukovými obtížemi, specifickými poruchami učení a jinými speciálními vzdělávacími potřebami. Provádím reedukace SPU. Na škole působím také jako etoped pro žáky s výchovnými obtížemi a nabízím jim individuální podporu při řešení jejich potíží. S rodiči žáků konzultuji výchovné či výukové obtíže. Metodicky podporuji pedagogické pracovníky (učitele i asistenty) při práci s žáky. Zaštiťuji i adaptační programy pro šesté ročníky. Ve škole také nabízím kroužky zaměřené na seberozvoj a sebepoznání. 

Vystudoval jsem speciální pedagogiku na PdF MU a sociální pedagogiku na FF MU. Mám absolvovaný psychoterapeutický výcvik modelu SUR. Dříve jsem pracoval jako sociální pracovník v Domě na půli cesty. Převážnou část své profesní dráhy jsem pracoval jako etoped (speciální pedagog zaměřený na poruchy chování) ve Středisku výchovné péče, převážně na internátním programu, ale také v ambulanci. Dále se podílím na vzdělávání pěstounů. Mám zkušenosti s prací na probačním programu, vzděláváním studentů VŠ v obasti zážitkové pedagogiky. Ve své práci využívám i arteterapeutické techniky