Základní škola Židlochovice

Školní metodik prevence

Mgr. Jana Bušová

školní metodik prevence, učitelka ČJ a VV

jana.busova@zszidlochovice.cz 

telefon: 547 425 436

Konzultace možné po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě. 

 

 

Jako školní metodik prevence mám za úkol pracovat v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Podílím se na tvorbě a realizaci Minimálního preventivního programu školy. Organizuji besedy, přednášky a jiné akce, které mají pomoci s prevencí rizikového chování a s osvojením si zásad zdravého životního stylu a bezpečného chování. Úzce spolupracuji nejen s dalšími pracovníky ŠPP a pedagogickými pracovníky, ale i s rodiči, pro které rovněž pořádám akce přispívající k prevenci rizikového chování dětí.

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Učitelství českého jazyka a výtvarné výchovy Ještě před ukončením studia jsem nastoupila na naši základní školu a na 2. stupni jsem začala vyučovat právě český jazyk a výtvarnou výchovu. Funkci školní metodika prevence jsem převzala v letošním roce a v souvislosti s tím jsem začala studovat odpovídající obor celoživotního vzdělávání, opět na PdF Masarykovy univerzity.