Základní škola Židlochovice

Školní speciální pedagog, logoped

Mgr. Martina Prášilíková

školní speciální pedagog, logoped

martina.prasilikova@zszidlochovice.cz

mobil: 736 436 035

telefon: 547 425 428

pondělí, úterý, středa, pátek - pracoviště Tyršova

čtvrtek - pracoviště Komenského

Konzultace možné po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě. 

Jako školní speciální pedagog a logoped se věnuji dětem se specifickými poruchami učení a dětem s narušenou komunikační schopností. U těchto dětí rozvíjím především slovní zásobu, verbální vyjadřování, gramatickou stránku řeči, sluchové vnímání a upravuji výslovnost. Rovněž provádím u žáků reedukace specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie,..). Pracuji s dětmi individuálně a skupinově v rámci logopedického kroužku. Metodicky podporuji pedagogické pracovníky při práci s žáky se specifickými poruchami učení.  

Vystudovala jsem obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii, surdopedii a psychopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu praxe jsem složila atestační zkoušku z oboru Logopedie a foniatrie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Více jak 10 let pracuji jako logopedka převážně s dětmi, nejdříve na Soukromé klinice Logo, s.r.o  v Brně, poté v ambulanci Klinické logopedie v Modřicích.