Základní škola Židlochovice

Sociální pedagog

Mgr. Pavlína Odrážková, Dis.

Sociální pedagog, poradce pro volbu povolání

e-mail: pavlina.odrazkova@zszidlochovice.cz

telefon: 603 561 449

Konzultaci doporučuji předem objednat telefonicky nebo e-mailem.

 

Hlavní oblasti podpory:

  • Koordinuje oblast volby povolání ve škole
  • Úzce spolupracuje se všemi členy týmu školního poradenského pracoviště
  • Pracuje na vlastním odborném růstu
  • Je poradním orgánem školy usilujícím o zmírnění důsledků nebo přímo eliminaci dopadu sociokulturně znevýhodněného prostředí na žáka.
  • Navrhuje a spolurealizuje podpůrná opatření zaměřená na pomoc a podporu žákovi při jeho vzdělávání a společenském rozvoji.
  • Konzultuje s pedagogy, jak se nejlépe vypořádat s negativními dopady sociální zanedbanosti, a radí rodičům, jak reagovat na tíživou sociální situaci, aby nebránila nejen intelektuálnímu rozvoji žáka.
  • Úzce spolupracuje s OSPODEM a dalšími organizacemi ve snaze usnadnit rodině fungování nejen v oblasti vzdělávání, ale také v jiných společenských oblastech.
  • Organizuje burzu středních škol