Základní škola Židlochovice

Speciální pedagog

Mgr. Kateřina Houfková

Školní speciální pedagog

e-mail: katerina.houfkova@zszidlochovice.cz

telefon: 547 425 428

 

Hlavní oblasti podpory:

 • vyhledávání a evidence žáků se SVP a jejich zařazení do péče
 • diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka
 • zpracování individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s pedagogy a rodiči žáka
 • příprava podmínek pro realizaci podpůrných opatření a jejich průběžná úprava
 • provádí individuální či skupinovou práci s žákem (speciálně vzdělávací činnosti)
 • zajištuje komunikaci se zákonným zástupcem žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zajištuje speciálně pedagogické poradenství a intervenci a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky
 • spolupracuje s dalšími odborníky ve prospěch žáka
 • příprava a realizace adaptačních pobytů
 • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka
 • dále se profesně rozvíjí
 • spolupráce při zápisu do 1. ročníků

pracovní doba

pondělí a čtvrtek - pracoviště Komenského 182

úterý, středa a pátek - pracoviště ŠPP, Tyršova 611

pondělí 8:00 - 14:00

úterý 7:00 - 16:00

středa 8:00 - 16:00

čtvrtek 8:00 - 14:00

pátek 7:00 - 14:00