Základní škola Židlochovice

1.A Práce v lese – beseda

Školní zahradu s nově vybaveným posezením jsme využili k uspořádání besedy s panem Haškem – arboristou a dřevorubcem, který nám v rámci učiva prvouky přišel popovídat o lese, o práci lidí, kteří v lese pracují. Již malé dítě ví, že dřevo je důležitým materiálem ve stavebnictví, ale i materiálem pro výrobu nábytku. Kvalitní dřevo získáváme z 80 ti letých a starších stromů.  Aby stromů bylo dostatek, musí se člověk podílet i na jejich výsadbě. V lese jsou zaměstnáni lidé zabývající se sběrem semen, zakládáním lesních školek a samotnou výsadbou stromků i jejich následnou péčí. Až pan hajný rozhodne a označí stromy pro těžbu, nastoupí dřevorubci vybaveni motorovými pilami, přilbami se sluchátky, neprořeznými rukávy, těžařskými botami a dalším speciálním oblečením a nářadím, aby stromy pokáceli. Při práci musí být velmi opatrní, aby nedošlo k úrazu. Vždyť statistiky uvádějí až 30 úmrtí ročně. Že práce dřevorubce je velmi fyzicky náročná, o tom nikdo ani na chvíli nepochyboval –  vždyť samotnou těžařskou sekeru jsme jen stěží uzvedli. Přesto v závěru naší besedy byly děti, kterým by se práce v lese líbila.

Panu Haškovi děkujeme za velmi pěkné povídání s názornou ukázkou a naší paní asistence za zprostředkování celé akce.

Zpracovala tř. uč. P. Dobrovolná