Základní škola Židlochovice

Kariérové poradenství

Praktické informace k přijímacímu řízení na střední školy naleznete zde ( v záložce přijímací řízení na střední školy ).

 

Koncepce kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice:

Stojí na třech pilířích

I. Na výuce v rámci předmětů Člověk a svět práce a vybraných témat a v rámci občasné výchovy

II. Na kariérovém poradenství nabízeném školním poradenským pracovištěm se zaměřením na individualitu dítěte

III. Na burze středních škol, kam se promítá dlouhodobá spolupráce ZŠ Židlochovice se středními školami a středními odbornými učilišti

Nelze opomenout spolupráci s úřadem práce, kam žáci v 8. ročníku jezdí na exkurzi a také exkurze na odborné střední školy či návštěvy zástupců středních škol na ZŠ Židlochovice

Kariérové poradenství – část poskytovaná školním psychologem v rámci ŠPP

-          Je určeno žákům, kteří si nejsou jisti volbou dalšího vzdělávání – pomáhá s výběrem střední školy tak, aby další studium odpovídalo zájmům a zaměření žáka

 -          Je určeno žákům, kteří si nejsou jisti, zda mají pro obor, který si vybrali, odpovídající předpoklady a schopnosti

 -          Testování probíhá v druhém pololetí 8. ročníku, žáci se účastní testování v době výuky, kdy je zjištěna úroveň a struktura jejich nadání, základní osobnostní charakteristiky žáka a další oblasti důležité pro volbu povolání

 -          Součástí je i samostatná práce, které se žáci věnují v klidu domova. Ta mapuje jejich představy o budoucím povolání a jejich zájmy a záliby.

 -          Předávání zpráv s výsledky a závěrečná konzultace probíhá na začátku 9. ročníku a to ještě před Burzou středních škol

 -          Konzultace je individuální, účastní se jí jak rodiče, tak žák; probíhá v čase, na který se rodiče předem objednají