Základní škola Židlochovice

Formuláře ke stažení

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění pdf

Žádost o ošetřovné pdf

Žádost o komisionální přezkoušení žáka pdf | doc

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pdf |  doc

Zápisní list ZŠ  pdf |  doc

Žádost o přestup žáka pdf |  doc

Plná moc k zastupování žáka  pdf  |  doc

Žádost o odklad pdf |  doc

Žádost o uvolnění z TV (nutno vyplnit obě strany) pdf

Žádost o individuální vzdělávací plán pdf | doc

Žádost o pokračování v základním vzdělávání  pdf |  doc

Žádost o zařazení do přípravné třídy pdf |  doc

Zápisní list - přípravná třída pdf  |  doc

GDPR - přijetí žáka pdf  |  doc

GDPR - zápisní list - školní matrika pdf doc

Přihláška na příměstský tábor 2024  pdf | doc

Přestup na ZŠ Židlochovice

K přestupu žáka na ZŠ Židlochovice je třeba, aby rodiče podali žádost o přestup a GDPR - přijetí žáka.

Přednostně jsou přijímány pouze děti s trvalým bydlištěm v Židlochovicích a ve spádových obcích Židlochovic.

Přestup na ZŠ Židlochovice do 6. ročníku:

K přestupu žáka do 6. ročníku na ZŠ Židlochovice je třeba, aby rodiče podali žádost během dubna a května.