Základní škola Židlochovice

Formuláře ke stažení

Žádost o komisionální přezkoušení žáka pdf | doc

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pdf |  doc

Zápisní list ZŠ pdf |  doc

Žádost o přestup žáka pdf |  doc

GDPR - Informace o zpracování osobních údajů pdf

Plná moc k zastupování žáka  pdf  |  doc

Žádost o odklad pdf |  doc

Žádost o individuální vzdělávací plán pdf | doc

Žádost o uvolnění z TV pdf |  doc

Lékařský posudek k uvolnění z TV pdf

Žádost o pokračování v základním vzdělávání  pdf |  doc

Žádost o zařazení do přípravné třídy pdf |  doc

Zápisní list - přípravná třída pdf  |  doc

 

Přestup na ZŠ Židlochovice

K přestupu žáka na ZŠ Židlochovice je třeba, aby rodiče podali o žádost přestup.

 

Přestup na ZŠ Židlochovice do 6. ročníku:

K přestupu žáka do 6. ročníku na ZŠ Židlochovice je třeba, aby rodiče podali žádost během dubna a května.