Základní škola Židlochovice

Formuláře ke stažení

Žádost o komisionální přezkoušení žáka pdf | doc

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pdf |  doc

Zápisní list ZŠ pdf |  doc

Žádost o přestup žáka pdf | doc

Prohlášení zákonných zástupců pdf |  doc

Dotazník pro rodiče pdf | doc

GDPR - Informace o zpracování osobních údajů pdf

Plná moc k zastupování žáka   pdf doc

Žádost o odklad pdf | doc

Žádost o povolení IVP doc | pdf

Žádost o uvolnění z TV pdf | doc

Uvolnění z vyučování pdf  |  doc

Žádost o pokračování v základním vzdělávání  pdf |  doc

Žádost o zařazení do přípravné třídy pdf | doc

Zápisní list - přípravná třída pdf doc

Přestup na ZŠ Židlochovice

K přestupu žáka na ZŠ Židlochovice je třeba, aby rodiče podali o žádost přestup.

K přestupu žáka je třeba vyplnit následujíc formuláře, které najdete na této stránce:

1. Žádost o přestup žáka

2. Prohlášení zákonných zástupců

3. Dotazník pro rodiče

4. GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

Dále rodiče doloží:

1. kopii rodného listu dítěte

2. doklad prokazující místo bydliště žáka

3. a případně zprávu z pedagogicko-psychologické poradny.

Přestup na ZŠ Židlochovice do 6. ročníku:

K přestupu žáka do 6. ročníku na ZŠ Židlochovice je třeba, aby rodiče podali žádost během dubna a května.