Základní škola Židlochovice

Škola pro udržitelný život

Projekt Hmyziland

Žáci 7. ročníku volitelného předmětu Podnikavost se v letošním školním roce zapojili do projektu Škola pro udržitelný život.

Letošní žákovský projekt nese název Hmyziland. Jedná se o vybudování trvalkového záhonu a hmyzího hotelu na pozemku školy.

Nejprve žáci mapovali místo kolem školy a zaznamenávali do mapy, co by se v daném místě dalo zlepšit. Vytřídili jsme realizovatelné nápady dle zadaných kritérií a z nich žáci hlasováním pak vybrali finalisty - hmyzí hotel, záhon a lavičku. Lavičku jsme z projektu nakonec vyloučili pro nedostatek financí.

Celému projektu jsme potřebovali dát název. Ten vzniknul také žákovským hlasováním. Nakonec zvítězil název HMYZILAND.

Projekt byl k 30.6.2024 úspěšně realizován. Společně se nám podařilo vytvořit trvalkový záhon před budou školy a hmyzí hotel, který bude umístěn v blízkosti záhonu. Pro lepší identifikaci rostlinných druhů vznikly navíc ještě keramické cedulky s názvy jednotlivých rostlin.