Základní škola Židlochovice

Organizace školního roku 2022/23

Pedagogické rady:

1. pololetí

čtvrtletí – pondělí 14. listopadu 2022

pololetí – pondělí  16. ledna 2023

2. pololetí

čtvrtletí – pondělí  17. dubna 2023

pololetí –  středa 21. června 2023

Vydávání vysvědčení

Výpis z vysvědčení za první pololetí bude vydán v úterý 31. ledna 2023. 

Vysvědčení za druhé pololetí bude vydáno v pátek 30. června 2023.

 

Třídní schůzky

– v úterý 4. října od 15:00 h do 18:00 h,

– v úterý 13. prosince od 15:00 h do 18:00 h, součástí schůzek bude i Vánoční jarmark

– v úterý 25. dubna od 15:00 h do 18:00 h

Individuální konzultace zákonných zástupců s vyučujícími si lze telefonicky nebo elektronicky domluvit kdykoliv během školního roku.

 
 

Informace k přijímacímu řízení pro vycházející žáky pro školním rok 2023/24

Atlasy SŠ žáci obdrží ihned po jejich vydání ministerstvem školství, cca koncem října. Obsahem jsou úplné informace k přijímacímu řízení, termíny, vzory přihlášek, adresy a popisy SŠ.

Zájemci o SŠ uměleckého směru,

kteří budou konat talentovou zkoušku, musí podat přihlášky na zvolenou školu do 30. listopadu 2022. Totéž se týká gymnázií se sportovní přípravou.

Tito zájemci kontaktují Mgr. Bravencovou, která jim u paní sekretářky zajistí tisk přihlášky a u pana ředitele její potvrzení. Tyto přihlášky může uchazeč vyplnit maximálně dvě. Neubírá si však možnost případně dalších dvou přihlášek na školy bez talentových zkoušek.

Zároveň s přihláškou na školy s talentovou zkouškou bude v kanceláři vydáván zápisový lístek k těmto přihláškám.

Úřední hodiny kanceláře školy jsou každé pondělí a středu od 8.00 do 15.00 h.

Termíny talentových zkoušek na střední školy jsou: 2. - 15. ledna 2023, na konzervatoře 15. - 31. ledna 2023, na gymnázia se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2023.

Pokud uchazeč bude k přihlášce přikládat nějaké další dokumenty – výsledky soutěží, vyšetření z PPP, a další, tyto předloží při podpisu řediteli školy.

Poté si již přihlášku osobně doručí na zvolenou SŠ, nebo pošle doporučeně poštou tak, aby byl dodržen termín do 30. listopadu 2022.

Zájemci o školy bez talentové zkoušky přihlášky podávají až k 1. březnu 2023. 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
  2. termín: pátek 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  1. termín: pondělí 17. dubna 2023
  2. termín: středa 18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  1. termín: středa 10. května 2023
  2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Podrobné pokyny obdržíte na schůzce s rodiči žáků 13. 12. 2022.

Všechny podrobné informace najdete v atlasu škol, případně na adrese:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

S jakýmkoli dotazem k této problematice se můžete obracet mailem na Mgr. Alexandru Bravencovou - alexandra.bravencova@zszidlochovice.cz

Pokud bude třeba, mailem lze domluvit i individuální konzultaci.

tel. : 547425434 – kabinet českého jazyka

 

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. 

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 13. 3. - 17. 3. 2023

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 3. července 2023 do pátku 1. září 2023.

Vyučování ve školním roce 2023/24 bude zahájeno v pondělí 4. září 2023.

Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku (bude doplněno, údaje jsou z roku 2021/22).

16. 1. 2022 - 21. 1. 2022 Lyžařský výcvikový kurz - Ostružná

23. 1. 2022 - 28. 1. 2022 Lyžařský výcvikový kurz - Dolní Morava

Zápis dětí do 1. třídy se bude konat 27. dubna 2022.

Plavání žáků

2. ročníku – od 23. 11. 2021

3. ročníku – 15. 2. 2022

Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače