Základní škola Židlochovice

Organizace školního roku

Pedagogické rady:

  1. čtvrtletí – pondělí 
  2. pololetí – pondělí  (klasifikace za první pololetí se uzavírá v )
  3. čtvrtletí – pondělí 
  4. pololetí – pondělí  (klasifikace za druhé pololetí se uzavírá v pátek)

Vydávání vysvědčení

Výpis z vysvědčení za první pololetí bude vydán ve .

Vysvědčení za obě pololetí bude vydáno v 

Třídní schůzky – v  od 15:00 h do 18:00 h, součástí schůzek bude i Jarmark.

Třídní schůzky – v  od 15:00 h do 18:00 h.    

Individuální konzultace zákonných zástupců s vyučujícími si lze telefonicky nebo elektronicky domluvit kdykoliv během školního roku.

 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2020

Termín podání přihlášek nezměněn – pro všechny obory bez talentové zkoušky do 1. 3. 2021

Střední školy čtyřleté s maturitní zkouškou vyhlásí kritéria do 31. 1. 2021. Ředitelé středních škol mohou kritéria upravit a rozhodnout o konání jednotné přijímací zkoušky, nebo jen školní přijímací zkoušky, nebo žádné zkoušky a rozhodnout o přijetí na základě výsledků ze základní školy. Způsob přijímacího řízení oznámí ředitelé SŠ svým uchazečům prokazatelným způsobem do 8. 3. 2021

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu z Českého jazyka a písemného testu z Matematiky ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání:           

       1. termín: pondělí 12. 4. 2021     

  1. termín: úterý 13. 4. 2021

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:           

      1. termín: středa 14. 4. 2021

  1. termín: čtvrtek 15. 4. 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:                        

      1. termín: středa 12. 5. 2021

  1. termín: čtvrtek 13. 5. 2021

Školní přijímací zkoušky do 1. ročníku oborů s maturitou, pokud jsou vypsány:

12. - 28. 4. 2021

Školní přijímací zkoušky do 1. ročníku oborů bez maturity, pokud jsou vypsány:

22. - 30. 4. 2021

Termíny talentových zkoušek 4. – 31. 1. 2021

Všechna víceletá gymnázia konají v daném termínu klasickou jednotnou přijímací zkoušku.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Brno - venkov stanoveny na 22. 2. - 28. 2. 2021.

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku 

Den otevřených dveří se bude konta 8. 4. 2021

Zápis dětí do 1. třídy se bude konat ve středu 28. 4. 2021

Plavání žáků 2. ročníku – , 3. ročníku –