Základní škola Židlochovice

Organizace školního roku 2023/24

Pedagogické rady:

1. pololetí

čtvrtletí – pondělí 13. - středa 15. listopadu 2023

pololetí – pondělí 22. - středa 24. ledna 2024

2. pololetí

čtvrtletí – pondělí 15. dubna - středa 17. dubna 2024

pololetí – 

Vydávání vysvědčení

Výpis z vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předán ve středu 31. ledna 2024.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pátek 28. června 2024.

 

Třídní schůzky

– v úterý 10. října od 16:00 h do 18:30 h,

– v úterý 19. prosince od 16:00 h do 18:30 h, součástí schůzek bude i Vánoční jarmark

– v úterý 11. dubna od 16:00 h do 18:30 h

Individuální konzultace zákonných zástupců s vyučujícími si lze telefonicky nebo elektronicky domluvit kdykoliv během školního roku. 

 
 

Informace k přijímacímu řízení pro nový školní rok budou doplněny

 

Informace k přijímacímu řízení pro vycházející žáky pro školním rok 2023/24:

Atlasy SŠ žáci obdrží ihned po jejich vydání ministerstvem školství, cca koncem října. Obsahem jsou úplné informace k přijímacímu řízení, termíny, vzory přihlášek, adresy a popisy SŠ.

Zájemci o SŠ uměleckého směru,

kteří budou konat talentovou zkoušku, musí podat přihlášky na zvolenou školu do 30. listopadu 2022. Totéž se týká gymnázií se sportovní přípravou.

Tito zájemci kontaktují Mgr. Bravencovou, která jim u paní sekretářky zajistí tisk přihlášky a u pana ředitele její potvrzení. Tyto přihlášky může uchazeč vyplnit maximálně dvě. Neubírá si však možnost případně dalších dvou přihlášek na školy bez talentových zkoušek.

Zároveň s přihláškou na školy s talentovou zkouškou bude v kanceláři vydáván zápisový lístek k těmto přihláškám.

Úřední hodiny kanceláře školy jsou každé pondělí a středu od 8.00 do 15.00 h.

Termíny talentových zkoušek na střední školy jsou: 2. - 15. ledna 2023, na konzervatoře 15. - 31. ledna 2023, na gymnázia se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2023.

Pokud uchazeč bude k přihlášce přikládat nějaké další dokumenty – výsledky soutěží, vyšetření z PPP, a další, tyto předloží při podpisu řediteli školy.

Poté si již přihlášku osobně doručí na zvolenou SŠ, nebo pošle doporučeně poštou tak, aby byl dodržen termín do 30. listopadu 2022.

Zájemci o školy bez talentové zkoušky přihlášky podávají až k 1. březnu 2023.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
  2. termín: pátek 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  1. termín: pondělí 17. dubna 2023
  2. termín: středa 18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  1. termín: středa 10. května 2023
  2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Podrobné pokyny obdržíte na schůzce s rodiči žáků 13. 12. 2022.

Všechny podrobné informace najdete v atlasu škol, případně na adrese:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

S jakýmkoli dotazem k této problematice se můžete obracet mailem na Mgr. Alexandru Bravencovou - alexandra.bravencova@zszidlochovice.cz

Pokud bude třeba, mailem lze domluvit i individuální konzultaci.

tel. : 547425434 – kabinet českého jazyka

 

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024.

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Brno - venkov 5. 2. – 11. 2. 2024

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.

 
 

Adaptační rpogramy pro žáky 6. ročníku - 11. 9. 2023 - 21. 9. 2023

Školní festival - sobota 7. října 2023

Lyžařský výcvikový kurz

Zápis dětí do 1. třídy - středa 24. dubna 2024

Plavání žáků