Základní škola Židlochovice

Organizace školního roku

Pedagogické rady:

1. pololetí

čtvrtletí – pondělí 15. listopadu 2021

pololetí – pondělí  24. ledna 2022

2. pololetí

čtvrtletí – pondělí  11. dubna 2021

pololetí –

Vydávání vysvědčení

Výpis z vysvědčení za první pololetí bude vydán v pondělí 31. ledna 2022. 

Třídní schůzky – ve čtvrtek 16. prosince od 15:00 h do 18:00 h, součástí schůzek bude i Jarmark.

Individuální konzultace zákonných zástupců s vyučujícími si lze telefonicky nebo elektronicky domluvit kdykoliv během školního roku.

Informace k přijímacímu řízení pro vycházející žáky pro školním rok 2022/23

 

 

Atlasy SŠ žáci obdrží ihned po jejich vydání ministerstvem školství, cca koncem října. Obsahem jsou úplné informace k přijímacímu řízení, termíny, vzory přihlášek, adresy a popisy SŠ.

 

Zájemci o SŠ uměleckého směru, kteří budou konat talentovou zkoušku, musí podat přihlášky na zvolenou školu do 30. 11. 2021. Totéž se týká gymnázií se sportovní přípravou.

 

Tito zájemci kontaktují Mgr. Bravencovou, která jim u paní sekretářky zajistí tisk přihlášky a u pana ředitele její potvrzení. Tyto přihlášky může uchazeč vyplnit maximálně dvě. Neubírá si však možnost případně dalších dvou přihlášek na školy bez talentových zkoušek.

Zároveň s přihláškou na školy s talentovou zkouškou bude v kanceláři vydáván zápisový lístek k těmto přihláškám.

 

Úřední hodiny kanceláře školy jsou každé pondělí a středu od 8.00 do 15.00 h.

 

Termíny talentových zkoušek na střední školy jsou: 2. - 15. 1. 2022

                                                          na konzervatoře 15. - 31. 2022

                          na gymnázia se sportovní přípravou 2. - 15. 2. 2022

 

Pokud uchazeč bude k přihlášce přikládat nějaké další dokumenty – výsledky soutěží, vyšetření z PPP, a další, tyto předloží při podpisu řediteli školy.

Poté si již přihlášku osobně doručí na zvolenou SŠ, nebo pošle doporučeně poštou tak, aby byl dodržen termín do 30. 11. 2021.

Všem zájemcům přejeme hodně štěstí!

 

Zájemci o školy bez talentové zkoušky přihlášky podávají až k 1. 3. 2022. 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  1. termín: úterý 12. dubna 2022
  2. termín: středa 13. dubna 2022

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  1. termín: úterý 19. dubna 2022
  2. termín: středa 20. dubna 2022

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  1. termín: úterý 10. května 2022
  2. termín: středa 11. května 2022

Podrobné pokyny obdržíte na Burze SŠ 3. 11. 2021.

 

Všechny podrobné informace najdete v atlasu škol, případně na adrese:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

S jakýmkoli dotazem k této problematice se můžete obracet mailem

na Mgr. Alexandru Bravencovou - alexandra.bravencova@zszidlochovice.cz

Pokud bude třeba, mailem lze domluvit i individuální konzultaci.

tel. : 547425434 – kabinet českého jazyka

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021. 

Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 7. 3. - 13. 3. 2022

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku

16. 1. 2022 - 21. 1. 2022 Lyžařský výcvikový kurz - Ostružná

23. 1. 2022 - 28. 1. 2022 Lyžařský výcvikový kurz - Dolní Morava

Zápis dětí do 1. třídy se bude konat 27. dubna 2022.

Plavání žáků

2. ročníku – od 23. 11. 2021

3. ročníku – 15. 2. 2022