Základní škola Židlochovice

Organizace školního roku

Pedagogické rady:

  1. čtvrtletí – pondělí 
  2. pololetí – pondělí  (klasifikace za první pololetí se uzavírá v )
  3. čtvrtletí – pondělí 
  4. pololetí – pondělí  (klasifikace za druhé pololetí se uzavírá v pátek)

Vydávání vysvědčení

Výpis z vysvědčení za první pololetí bude vydán ve .

Vysvědčení za obě pololetí bude vydáno v 

Třídní schůzky – v  od 15:00 h do 18:00 h, součástí schůzek bude i Jarmark.

Třídní schůzky – v  od 15:00 h do 18:00 h.    

Individuální konzultace zákonných zástupců s vyučujícími si lze telefonicky nebo elektronicky domluvit kdykoliv během školního roku.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Brno - venkov stanoveny na 22. 2. - 28. 2. 2021.

Adaptační programy

 

Burza středních škol

 

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku 

Den otevřených dveří 

Zápis dětí do 1. třídy se bude konat ve středu 28. 4. 2021

Plavání žáků 2. ročníku – , 3. ročníku –