Základní škola Židlochovice

Organizace školního roku

Pedagogické rady:

  1. čtvrtletí – pondělí 11. 11. 2019
  2. pololetí – pondělí 27. 1. 2020 (klasifikace za první pololetí se uzavírá v pátek 24. 1. 2020)
  3. čtvrtletí – pondělí 6. 4. 2020
  4. pololetí – pondělí 22. 6. 2020 (klasifikace za druhé pololetí se uzavírá v pátek 19. 6. 2020)

Vydávání vysvědčení

Výpis z vysvědčení za první pololetí bude vydán ve čtvrtek 30. 1. 2020.

Vysvědčení za obě pololetí bude vydáno v úterý 30. 6. 2020.

Konzultační hodiny pro rodiče žáků 6. ročníku se konají ve středu 4. 9. 2019 15:00 – 17:00 h

Plenární schůze Spolku rodičů při ZŠ a třídní schůzky budou v úterý 8. 10. 2019.

Plenární schůze SR při ZŠ v 16:00 h a třídní schůzky budou navazovat v 16:00 h v prostorách ZŠ Tyršova 611 a končí v 18:00 h.

Třídní schůzky – v úterý 10. 12. 2019 od 15:00 h do 18:00 h, součástí schůzek bude i Jarmark.

Třídní schůzky – v úterý 14. 4. 2020 od 15:00 h do 18:00 h.    

Individuální konzultace zákonných zástupců s vyučujícími si lze telefonicky nebo elektronicky domluvit kdykoliv během školního roku.

Termíny jednotné přijímací zkoušky v roce 2020:
 
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: úterý 14. dubna 2020
2. termín: středa 15. dubna 2020
 
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
2. termín: pátek 17. dubna 2020
 
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: středa 13. května 2020
2. termín: čtvrtek 14. května 2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 17. 2. - 23. 2. 2020

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Adaptační programy

pro žáky 6. ročníku se uskuteční ve dnech 12. - 13. 9., 16. - 17. 9. a 19. - 20. 9. 2019.

Burza středních škol

pro rodiče a žáky 9. roč. s informacemi k volbě povolání – v pondělí 4. 11. 2019.

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku bude 19. – 24. 1. 2020 a 26. 1. - 31. 1. 2020.

Den otevřených dveří proběhne v úterý 16. 4. 2020.

Zápis dětí do 1. třídy se bude konat ve středu 22. 4. 2020.

Plavání žáků 2. ročníku – od 2. 12. 2019 do 22. 2. 2020, 3. ročníku – od 5. 3. 2020 do 15. 5. 2020.