Základní škola Židlochovice

Organizace školního roku 2023/24

Pedagogické rady:

1. pololetí

čtvrtletí – pondělí 13. - středa 15. listopadu 2023

pololetí – pondělí 22. - středa 24. ledna 2024

2. pololetí

čtvrtletí – pondělí 15. dubna - středa 17. dubna 2024

pololetí – 

Vydávání vysvědčení

Výpis z vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předán ve středu 31. ledna 2024.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pátek 28. června 2024.

 
 

Třídní schůzky

– v úterý 10. října od 16:00 h do 18:30 h,

– v úterý 19. prosince od 16:00 h do 18:30 h, součástí schůzek bude i Vánoční jarmark

– v úterý 23. dubna od 15:30 h do 18:00 h

Individuální konzultace zákonných zástupců s vyučujícími si lze telefonicky nebo elektronicky domluvit kdykoliv během školního roku. 

 
 

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/25

Jak podat přihlášku (platí od ledna 2024) - najdete zde.

Formulář přihlášky, lékařského posudku a dalších formuláře ke stažení zde.

Elektronické podání přihlášek na střední školy bude spuštěno 1. února 2024 zde.

 

Informace k přijímacímu řízení pro vycházející žáky ve školním roce 2023/24:

Atlasy SŠ žáci obdrželi. Obsahem jsou úplné informace k přijímacímu řízení, termíny, vzory přihlášek, adresy a popisy SŠ.

Zájemci o SŠ uměleckého směru,

kteří budou konat talentovou zkoušku, musí podat přihlášky na zvolenou školu do 30. listopadu 2023. Totéž se týká gymnázií se sportovní přípravou.

Tito zájemci kontaktují Mgr. Bravencovou, která jim u paní sekretářky zajistí tisk přihlášky a u pana ředitele její potvrzení. Tyto přihlášky může uchazeč vyplnit maximálně dvě. Neubírá si však možnost případně dalších přihlášek na školy bez talentových zkoušek.

Zároveň s přihláškou na školy s talentovou zkouškou bude v kanceláři vydáván zápisový lístek k těmto přihláškám - nevíme jestli bude platit.

Úřední hodiny kanceláře školy jsou každé pondělí a středu od 8.00 do 15.00 h.

Termíny talentových zkoušek na střední školy jsou: 2. - 15. ledna 2024, na konzervatoře 15. - 31. ledna 2024, na gymnázia se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2024.

Pokud uchazeč bude k přihlášce přikládat nějaké další dokumenty – výsledky soutěží, vyšetření z PPP, a další, tyto předloží při podpisu řediteli školy.

Poté si již přihlášku osobně doručí na zvolenou SŠ, nebo pošle doporučeně poštou tak, aby byl dodržen termín do 30. listopadu 2023.

Zájemci o školy bez talentové zkoušky přihlášky podávají k 20. únoru 2024.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  1. termín: pátek 12. dubna 2024
  2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  1. termín: úterý 16. dubna 2024
  2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  1. termín: pondělí 29. dubna 2024
  2. termín: úterý 30. dubna 2024

Podrobné pokyny obdržíte na schůzce s rodiči žáků 19. 12. 2023.

Všechny podrobné informace najdete v atlasu škol, případně na webu zde.

Bližší informace k nové organizaci přijímacího řízení najdete zde.

S jakýmkoli dotazem k této problematice se můžete obracet mailem na Mgr. Alexandru Bravencovou - alexandra.bravencova@zszidlochovice.cz

Pokud bude třeba, mailem lze domluvit i individuální konzultaci.

tel. : 547425434 – kabinet českého jazyka

 

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024.

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Brno - venkov 5. 2. – 11. 2. 2024

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.

 

Adaptační rpogramy pro žáky 6. ročníku - 11. 9. 2023 - 21. 9. 2023

Školní festival - sobota 7. října 2023

Lyžařský výcvikový kurz

Zápis dětí do 1. třídy - středa 24. dubna 2024

Plavání žáků