Základní škola Židlochovice

Úřední deska

Název školy:Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa, sídlo firmy:Tyršova 611, 667 01 Židlochovice
Telefon:547 425 421
E-mail:info@zszidlochovice.cz
Adresa datové schránky:tsgmut7
www stránky:www.zszidlochovice.cz
Zřizovatel:Město Židlochovice
Zřizovací listina:Nová zřizovací listina ze dne 1. 10. 2009 ve znění dodatku č. 1/2013
Druh organizace:Příspěvková organizace
IČ:71001514
Bankovní spojení:Komerční banka, č. ú. 27-1962190217/0100
Školní vzdělávací program:Školní vzdělávací program Škola pro všechny
č. j. 560/2007, čj. ZS 500/2016
Ředitel školy:Mgr. Vladimír Soukop, Tel.: 547 425 422, e-mail: vladimir.soukop@zszidlochovice.cz
Statutární zástupce ředitele:Mgr. Jakub Janča Tel.: 547 425 424, e-mail: jakub.janca@zszidlochovice.cz
Pracovník určený k poskytování informací:Mgr. Vladimír Soukop, Tel.: 547 425 422, e-mail: vladimir.soukop@zszidlochovice.cz
Pracovník určený k poskytování informací:Mgr. Jakub Janča, Tel.: 547 425 424, e-mail: jakub.janca@zszidlochovice.cz
Pracovník určený k poskytování informací:Mgr. Renata Zapletalová, Tel: 547 425 414, mail: renata.zapletalova@zszidlochovice.cz,
Pracovník určený k poskytování informací:Mgr. Lenka Kovářová Ph.D., Tel.: 547 425 420, mail: lenka.kovarova@zszidlochovice.cz
Pracovník určený pro vyřizování žádostí a stížností:Mgr. Vladimír Soukop, Tel.: 547 425 422, e-mail: vladimir.soukop@zszidlochovice.cz
Odloučená pracoviště:ZŠ Komenského ul., tel.: 547 238 420
Školní družina:Mgr. Jana Koupilová, vedoucí vychovatelka Tel.: 730 167 343, email: jana.koupilova@zszidlochovice.cz
Školní poradenské pracoviště:Mgr. Renata Zapletalová, zástupce ředitele pro PO, Tel.: 547 425 414 , email: renata.zapletalova@zszidlochovice.cz

Další informace naleznete v sekci Dokumenty

* celý text je k nahlédnutí na vrátnici v budově školy na Tyršově ulici nebo na webových stránkách školy. Školní řád a hodnocení výsledků vzdělávání: text je k nahlédnutí na vrátnici školy na Tyršově ulici nebo na webových stránkách školy. Na odloučeném pracovištích je k dispozici u vchodu do budov.