Základní škola Židlochovice

Úřední deska

Název školy:Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa, sídlo firmy:Tyršova 611, 667 01 Židlochovice
Telefon:547 425 421
E-mail:info@zszidlochovice.cz
Adresa datové schránky:tsgmut7
www stránky:www.zszidlochovice.cz
Zřizovatel:Město Židlochovice
Zřizovací listina:Nová zřizovací listina ze dne 1. 10. 2009 ve znění dodatku č. 1/2013
Druh organizace:Příspěvková organizace
IČ:71001514
Bankovní spojení:Komerční banka, č. ú. 27-1962190217/0100
Školní vzdělávací program:Školní vzdělávací program Škola pro všechny
č. j. 560/2007, čj. ZS 500/2016 a č.j. ZS 500/2017 – přípravná třída *
Ředitel školy:Mgr. Vladimír Soukop, Tel.: 547 425 422, e-mail: vladimir.soukop@zszidlochovice.cz
Statutární zástupce ředitele:Mgr. Ivana Koždoňová Tel.: 547 425 420, e-mail: ivana.kozdonova@zszidlochovice.cz
Pracovník určený k poskytování informací:Mgr. Vladimír Soukop, Tel.: 547 425 422, e-mail: vladimir.soukop@zszidlochovice.cz
Pracovník určený k poskytování informací:Mgr. Jakub Janča Tel.: 547 425 424, e-mail: jakub.janca@zszidlochovice.cz
Pracovník určený k poskytování informací:Mgr. Ivana Koždoňová Tel.: 547 425 420, e-mail: ivana.kozdonova@zszidlochovice.cz
Pracovník určený pro vyřizování žádostí a stížností:Mgr. Vladimír Soukop, Tel.: 547 425 422, e-mail: vladimir.soukop@zszidlochovice.cz
Odloučená pracoviště:ZŠ Komenského ul., tel.: 547 238 420
Školní družina:Mgr. Jana Koupilová, vedoucí vychovatelka Tel.: 730 167 343, email: jana.koupilova@zszidlochovice.cz
Školní poradenské pracoviště:Mgr. Renata Zapletalová, vedoucí ŠPP Tel.: 547 425 428 , email: renata.zapletalova@zszidlochovice.cz

* celý text je k nahlédnutí na vrátnici v budově školy na Tyršově ulici nebo na webových stránkách školy. Školní řád a hodnocení výsledků vzdělávání: text je k nahlédnutí na vrátnici školy na Tyršově ulici nebo na webových stránkách školy. Na odloučeném pracovištích je k dispozici u vchodu do budov.

Školní vzdělávací program „Škola pro všechny“, č. j. ZS 500/2016

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program „Škola pro všechny“ č.j. 560/2007

1. dodatek k ŠVP - aktualizace kontaktů

2. dodatek k ŠVP - změny ve vzdělávacím programu k 1. 9. 2011

3. dodatek k ŠVP - změny ve vzdělávacím programu k 1. 9. 2011

4. dodatek k ŠVP - změny ve vzdělávacím programu k 1. 9. 2011

5. dodatek k ŠVP - změny ve vzdělávacím programu k 1. 9. 2011

6. dodatek k ŠVP - změny ve vzdělávacím programu k 1. 9. 2013

Výroční zpráva 2021/2022