Základní škola Židlochovice

Školní jídelna

Upozorňujeme, že v posledním školním týdnu ( od 24. 6. do 28. 6. ), bude školní jídelna vařit pouze jedno jídlo.

Aktuální informace k provozu školní jídelny

Základní škola Židlochovice převzala provoz školní jídelny k 1. 8. 2018, v současné době intenzivně pracujeme na nutných opravách a instalaci nových zařízení ve školní jídelně tak, aby bylo možné jídelnu zprovoznit k 3. 9. 2018.

Co je potřeba udělat pro přihlášení do školní jídelny?

1) Odevzdat přihlášku ke školnímu stravování v kanceláři školní jídelny. Formuláře pro žáky základní školy a žáky gymnázia:

Přihláška ke stravování - žáci ZŠ

Přihláška ke stravování - studenti gymnázia

2) Vyzvednout si variabilní symbol a přihlašovací údaje pro objednávání stravy. Obojí obdržíte opět v kanceláři školní jídelny. Žáci základní školy Židlochovice obdrží tyto údaje i od třídních učitelů v první školní den.

3) Uhradit stravné na účet školní jídelny. Stravné je hrazeno předem zálohově, doporučujeme nastavit trvalý příkaz. Ceny obědů pro jednotlivé věkové kategorie najdete níže na záložce cena stravy.

4) Mít čip pro výdej stravy. Naši stávající žáci již čipy mají – jedná se stejné čipy, které používáme v rámci docházkového systému. Noví žáci a žáci gymnázia obdrží čip v kanceláři školní jídelny.

Stravu si můžete objednat zde.

Všechny výše uvedené úkony můžete provést při jedné návštěvě kanceláře školní jídelny. Kancelář školní jídelny bude otevřena od 27. 8. každý všední den od 12:00 do 15:00.

Kontakty na vedoucí školní jídelny:

547 425 415

hana.slanarova@zszidlochovice.cz

 

Žáci a studenti mají nárok na zvýhodněnou stravu (tj. za cenu potravin podle finančního normativu) pouze v době pobytu ve škole nebo první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování §4. odst. 9).

Věková kategorie

Cena oběda

7 – 10 let

27 Kč

11 – 14 let

30 Kč

Více než 15 let

32 Kč

V případě, že nebude strava na další dny řádně odhlášena a strava bude ve školní jídelně připravena je zákonný zástupce povinen uhradit stravu za plnou cenu v rámci doplňkové činnosti.

Výdej obědů začíná v 11:00 a končí 14:15.

Pokud strávník onemocní, může si první den nemoci oběd odebrat do jídlonosiče, ostatní obědy je nutné si odhlásit.

 
 

Každý nový strávník vyplní přihlášku ke stravování u vedoucí školní jídelny. Žáci a zaměstnanci základní školy Židlochovice objednávají stravu pomocí svého čipu, který žákům slouží i k elektronické evidenci v rámci docházkového systému. Žáci Gymnázia a cizí strávníci jsou povinni si čip vyzvednout v kanceláři jídelny oproti záloze 30 Kč. Bez platného čipu a zaplacených obědů je vstup do jídelny zakázán.

Při ztrátě čipu je třeba zakoupit nový.

Po ukončení stravování ve školní jídelně se čip vrací, strávníkům bude vrácena záloha za čip v hodnotě 30 Kč.

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí prostřednictvím objednávkového terminálu umístěného ve vestibulu školní jídelny, nebo prostřednictvím webového objednávkového systému.

Stravu je možné přihlašovat a odhlašovat na 14 dní dopředu. Oběd na následující den je nutno přihlásit, nebo odhlásit nejpozději v 14:00.

Jídelníček je vyvěšen u vstupu do jídelny a na webových stránkách školy. Je vypracován vždy na dva týdny dopředu. Z provozních důvodu je možné skladbu jídelníčku změnit. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.

Přihláška ke stravování - žáci ZŠ

Přihláška ke stravování - studenti gymnázia

Úhrada stravného se provádí výhradně bezhotovostním způsobem – zálohou, pouze ve výjimečných případech v kanceláři školní jídelny.

Platbu  je možné provést těmito způsoby:

  • převodem na účet školní jídelny vedený u Komerční banky 115-7591420227/0100
  • platba na pokladně Komerční banky na účet 115-7591420227/0100
  • v hotovosti v kanceláři, pouze ve výjimečných případech

U platby je nutno uvést variabilní symbol strávníka, variabilní symbol obdrží strávníci v kanceláři školní jídelny, nebo prostřednictvím třídních učitelů (žáci ZŠ).

Přetáhnout soubory z počítače

Kancelář školní jídelny bude otevřena od 27. 8. každý všední den od 12:00 do 15:00.

Kontakty na vedoucí školní jídelny:

547 425 415

hana.slanarova@zszidlochovice.cz

Přetáhnout soubory z počítače