Základní škola Židlochovice

Školní jídelna

Stravování v nové školní jídelně

Zahajujeme 7. 1. 2021.

Všem strávníkům, kteří odeslali zálohu na stravu do 20. prosince 2020, nebo mají dostatečný kredit, je zajištěn oběd č. 1. V případě, že oběd nechtějí, musí si ho odhlásit.

V období od 7. 1. do 22. 1. 2021 bude zkušební provoz a vařit se bude pouze jedno jídlo.

Od 25. 1. 2021 bude možnost výběru ze dvou jídel.

Odhlašování nebo změna jídla

Odhlásit jídlo nebo provést jeho změnu z obědu 1 na oběd 2 je možné přes web školy pod odkazem Jídelna, nebo na terminálu, který je umístěn při vstupu do školní jídelny a to do 14.00 h předchozího dne.

Jídelníčky jsou vyvěšeny na webu školy.

Co je potřeba udělat pro přihlášení do školní jídelny?

 

1) Odevzdat přihlášku ke školnímu stravování v kanceláři v budově sokolovny. Formuláře pro žáky základní školy a studenty gymnázia:

Přihláška ke stravování - žáci základní školy

Přihláška ke stravování - studenti gymnázia

2) Vyzvednout si variabilní symbol a přihlašovací údaje pro objednávání stravy. Obojí obdržíte opět v kanceláři školní jídelny. Žáci základní školy Židlochovice obdrží tyto údaje i od třídních učitelů v první školní den.

3) Uhradit stravné na účet školní jídelny. Stravné je hrazeno předem zálohově, doporučujeme nastavit trvalý příkaz. Ceny obědů pro jednotlivé věkové kategorie najdete níže na záložce cena stravy.

4) Mít čip pro výdej stravy. Naši žáci již čipy mají – jedná se stejné čipy, které používáme v rámci docházkového systému. Studenti gymnázia obdrží čip v kanceláři jídelny.

Kancelář školní jídelny bude otevřena v nové budově školní jídelny každý den školního vyučování od 12:00 do 15:00.

Do kanceláře se dostanete, když projdete pod krčkem mezi starou budovou školy a přístavbou. Při příchodu k budově jídelny je vstup do kanceláře po pravé straně.

 

Všechny výše uvedené úkony můžete provést při jedné návštěvě kanceláře školní jídelny. 

Kontakty na vedoucí školní jídelny:

731 670 043

hana.slanarova@zszidlochovice.cz

Žáci a studenti mají nárok na zvýhodněnou stravu (tj. za cenu potravin podle finančního normativu) pouze v době pobytu ve škole nebo první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování §4. odst. 9).

Věková kategorie

Cena oběda

7 – 10 let

29 Kč

11 – 14 let

31 Kč

Více než 15 let

33 Kč

V případě, že nebude strava na další dny řádně odhlášena a strava bude ve školní jídelně připravena je zákonný zástupce povinen uhradit stravu za plnou cenu v rámci doplňkové činnosti.

 

Výdej obědů začíná v 11:00 a končí 14:00.

Pokud strávník onemocní, může si první den nemoci oběd odebrat do jídlonosiče, ostatní obědy je nutné si odhlásit.    

 

Každý nový strávník vyplní přihlášku ke stravování u vedoucí školní jídelny. Žáci a zaměstnanci základní školy Židlochovice objednávají stravu pomocí svého čipu, který žákům slouží i k elektronické evidenci v rámci docházkového systému. Žáci Gymnázia a cizí strávníci jsou povinni si čip vyzvednout v kanceláři jídelny oproti záloze 30 Kč. Bez platného čipu a zaplacených obědů je vstup do jídelny zakázán.

Při ztrátě čipu je třeba zakoupit nový.

Po ukončení stravování ve školní jídelně se čip vrací, strávníkům bude vrácena záloha za čip v hodnotě 30 Kč.

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí prostřednictvím objednávkového terminálu umístěného ve vestibulu školní jídelny, nebo prostřednictvím webového objednávkového systému.

Stravu je možné přihlašovat a odhlašovat na 14 dní dopředu. Oběd na následující den je nutno přihlásit, nebo odhlásit nejpozději v 14:00.

Jídelníček je vyvěšen u vstupu do jídelny a na webových stránkách školy. Je vypracován vždy na dva týdny dopředu. Z provozních důvodu je možné skladbu jídelníčku změnit. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.

Přihláška ke stravování - žáci ZŠ

Přihláška ke stravování - studenti gymnázia 

 
 

Úhrada stravného se provádí bezhotovostním způsobem – zálohou na účet 115-7591420227/0100 u Komerční banky.

Hotovostní platbu  je možné provést těmito způsoby:

  • platba na pokladně Komerční banky na účet 115-7591420227/0100
  • v hotovosti v kanceláři, pouze ve výjimečných případech

U platby je nutno uvést variabilní symbol strávníka, variabilní symbol obdrží strávníci v kanceláři školní jídelny, nebo prostřednictvím třídních učitelů (žáci ZŠ). 

Svůj variabilní symbol najdete také v objednávkovém systému v části nastavení.

 
 

Kancelář školní jídelny bude otevřena v nové budově školní jídelny každý den školního vyučování od 12:00 do 15:00.

Do kanceláře se dostanete, když projdete pod krčkem mezi starou budovou školy a přístavbou. Při příchodu k budově jídelny je vstup do kanceláře po pravé straně.