Základní škola Židlochovice

My a životní prostředí

ŠUMAVA, srpen 2019

 

ŠKOLNÍ MOKŘAD, září 2019

 

Žil bych nerad ve světě bez ptáků, lesů a nejrozličnějších zvířat. Byl by to strašný svět. Je na nás, aby takový neskončil. Dělám pro to vše, co je v mých silách a prosím vás, abyste pomohli i vy.

Gerald Durrell

přírodovědec, ošetřovatel, ochránce přírody, autor a televizní moderátor

1925 - 1995

 

 

RIA – Renovace interního ateliéru

Náš miniprojekt Ekoškoly o společném vytvoření ještě příjemnějšího vnitřního, je zdárně ukončen! Projekt o společném vytvoření ještě příjemnějšího vnitřního prostředí školy.

Možnost realizovat projekt nás naučil spolu spolupracovat a komunikovat. Naučili jsme se naplánovat a postupně řešit naše cíle.

Naplnění našich cílů

Vytvořili jsme 3 odpočinkové zóny v každém patře školy z barevných taburetů a malých stolků.

Do prostoru chodeb jsme umístili 8 vzrostlých rostlin a 30 menších rostlin na parapety. Vytvořili jsme popisy k rostlinám.

Chovatelský koutek jsme vybavili popisy zvířat a na stěnu jsme umístili 8 nástěnných obrazů domácích mazlíčků, které namalovali žáci. Další obrázky jsou umístěny na chodbě 1. patra školy.

Užijme si pěkného prostředí  naší školy.

žáci Ekotýmu školy a Mgr.Lenka Hanáková

 

Batůžkový projekt

Ekotým naší školy přichází s návrhem na uskutečnění charitativní akci. Zapojení do sbírky je zcela dobrovolné a záleží na každém z vás, zda chce pomoci potřebným dětem.

Organizace Mary’smeals pomáhá chudým dětem v rozvojových zemích a organizuje Batůžkový projekt. Děti totiž nemají základní školní pomůcky, které každý den používáme a bereme je jako samozřejmost. My můžeme pomoci vyřešit tento problém tím, že naplníme své staré batůžky nebo aktovky základními školními pomůckami. Batůžky připravíme pro děti z africké Malawi. Více informaci na www.batuzkovyprojekt.cz

Jak bude akce probíhat?  

Všechny třídy na naší škole seznámíme ve dnech 9. - 11.12.2019  s projektem a předáme vám do třídy:

1/ letáček s informacemi o projektu 

2/ informace pro rodiče 

3/ průvodní list, jak akce bude probíhat

3/ „evidenční kartičku do batůžku

Každá třída, pokud se domluvíte, může připravit např. dva batůžky – jeden pro dívku a jeden pro chlapce. Postupně pak budete odškrtávat položky, které do batohu budete vkládat, až bude batoh kompletní. Samozřejmě může být batůžků více.

4/ Batůžky začneme vybírat od ledna. Výběr bude probíhat každý pátek na začátku velké přestávky. Většina věcí do batůžku, může být použitá, pokud jsou v dobrém a čistém stavu. Batůžky budou přebírat dva žáci z Ekotýmu u skleněného stolku ve žlutém patře. Odnos batůžku z vaší třídy zajistí zástupce nebo místozástupce třídy / předseda, místopředseda/.

Další informace:

Do batůžku nedávejte žádné jiné věci, než jsou uvedeny na kartičce, žádné hračky ani sladkosti. Zubní kartáček, pasta, mýdlo musí být nové. 

V případě jakékoli organizační záležitosti může  zástupce třídy zajít za p. učitelkou Hanákovou do kabinetu přírodopisu v žlutém patře budovy.

Děkujeme za vaši ochotu pomoci a těšíme se, že společně přispějeme na dobrou věc :)

Ekotým žáků 9. ročníků