Základní škola Židlochovice

Zápis

Zápis do 1. ročníku ZŠ Židlochovice

pro školní rok 2019 /2020

Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.

Zápis 23. dubna 2019   od 12:30 – 17:30 hodin

Těšíme se na Vás!

Kolektiv pedagogů ZŠ Židlochovice

Pro koho?

 • pro děti narozené v období od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2013
 • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

Jak na to?

 1. Dostavte se se svým dítětem v úterý 23.  4. 2019 k zápisu do budovy ZŠ na Tyršově ulici v čase od 12:30 do 17:30 hodin dle rozpisu. Pokud máte předškoláka v Mateřské škole Židlochovice, zapíšete si termín do tabulky, která bude v MŠ k dispozici. Pokud vaše dítě nenavštěvuje tuhle MŠ, můžete si domluvit čas zápisu telefonicky od 8. do 12. dubna 2018 na ředitelství školy. Pokud si termín předem nedomluvíte, nic se neděje, jen budete muset možná nějakou chvilku počkat.
 2. Potřebujete: Žádost o přijetí k základnímu vzděláváníZápisní list - ZŠProhlášení zákonných zástupců žáka a  GDPR - Informace o zpracování osobních údajůDokumenty naleznete na webových stránkách školy v sekci Formuláře ke stažení. Můžete je také vyplnit až na místě.
 3.  Dále vezměte s sebou:
  1. kopii rodného listu dítěte
  2. doklad potvrzující bydliště žáka
  3. a případně zprávu z pedagogicko-psychologické poradny.

Odklad plnění povinné školní docházky……

 • §37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
 1. Pokud žádáte pro své dítě odklad povinné školní docházky, předáte v řádném termínu zápisu ředitelce školy Žádost o odklad, Prohlášení zákonných zástupců žáka a GDPR - Informace o zpracování osobních údajů
 2. Dokumenty naleznete na webových stránkách školy v sekci Formuláře ke stažení. Můžete je také vyplnit až na místě. K žádosti o odklad je třeba doložit dvě přílohy – doporučení z PPP a od pediatra.
 3. Vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte. Cizinci mimo EU cestovní pas a povolení k pobytu.

Rodiče dětí, kterým byl ve školním roce 2018/2019 povolen odklad, se k zápisu dostaví znovu. Uvidíte, jaký pokrok Vaše dítko za ten rok udělalo.

Zařazení do přípravné třídy

§48 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

 1. Přípravná třída je určena pro děti s odkladem školní docházky.
 2. Pokud žádáte o zařazení dítěte do přípravné třídy, předáte ředitelce školy Žádost o zařazení do přípravné třídyZápisní list - přípravka (Lze současně s žádostí o odklad.) a GDPR - Informace o zpracování osobních údajů.
 3. Dokumenty naleznete na webových stránkách školy v sekci Formuláře ke stažení. Můžete je také vyplnit až na místě. K žádosti je třeba doložit doporučení z PPP.

Náhradní termín zápisu

Pokud se nemůžete z jakéhokoli důvodu k zápisu dostavit, nezoufejte, máme pro Vás náhradní termín.

Kdy: v pondělí 29. 4. 2019 po telefonické domluvě od 13 do 16 hod.

Kde: na školním poradenském pracovišti v budově ZŠ na Tyršově ul.

O využití náhradního termínu nás prosím informujte předem na tel. čísle 547 425 421 nebo zasláním zprávy na jana.kralova@zszidlochovice.cz, kde uvedete jméno dítěte, MŠ a kontakt na Vás.

Uvažujete, že přihlásíte do školy dítě, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2019?

 1. Bude absolvovat zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 v řádném termínu.
 2. Musí mít doporučení – pro děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2019 -  doporučení z PPP, pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2019 -  z PPP a od pediatra.

Co musí dítě k zápisu umět a zvládnout?

 • Na tuto otázku naleznete odpovědi v Desateru pro rodiče dětí předškolního věku, které je umístěno na webových stránkách naší školy.
 • Vaše dítě je na zápis připravováno v MŠ, tudíž základní znalosti a dovednosti jistě ovládá. 
 • Pokud máte pocit, že mu něco nejde tak, jak by mělo (nebo jak byste si představovali), využijte možnosti konzultace v pedagogicko-psychologické poradně.
 • Využijte také možnosti účastnit se programu edukativně stimulačních skupinek pod názvem Školáček, které organizují v MŠ.