Základní škola Židlochovice

Bylo nebylo, dávno tomu

Projektový den jsme zahájili ČERNOU HODINKOU, při níž se v minulosti dralo peří a lidé si vyprávěli příběhy. Děti se na dnešní den vzorně připravily: společně jsme si četli záznamy získané rozhovorem s prarodiči - srovnávali jsme, jak se žilo lidem dříve a dnes. Důkazem nám byly nejen obrázky na interaktivní tabuli, ale i  předměty, které si děti přinesly do naší muzejní sbírky. Objevily se nám zde mlýnky, váhy, staré peníze, psací stroj, hračky, pionýrský kroj, staré hodiny, žehličky, plynová maska ...  V tělesné výchově jsme si zahráli hry našich babiček a dědečků - kuličky (nedostatkové zboží jsme nahradili víčky z pet lahví :-), skákali jsme gumu, hráli školku se švihadlem a míči.

Velké poděkování patří všem rodičům a prarodičům, kteří nám projekt obohatili.