Základní škola Židlochovice

Občanská výchova – Prášilík

KONTAKT NA VYUČUJÍCÍHO:

Mgr. Adam Prášilík

kabinet ČJ (2. patro)

telefon: 547 425 434

e-mail: adam.prasilik@zszidlochovice.cz

8. ročník

8.A

Úvodní hodina

OV - 7. ročník

Úvodní hodina

Sešit

- linkovaný, obalený, udělat okraje

- čitelně napsat jméno, třídu, předmět, školní rok

Zápisy

- název kapitoly

- datum za okraj

- psát čitelně a zvýrazňovat nadpisy

- když chybím, dopíšu si jen datum a název hodiny!!!!

Zapomínání

- omlouvat se na začátku hodiny

Hodnocení

  1. Důležitá známka

Test

Projekt

  1. Malá známka

Práce v hodině

Samostatná práce

Referát

********************************************************

Galerie:

VIDEO: