Základní škola Židlochovice

5. B

5.B

Základní informace:

Třídní učitelka:  Mgr. Daniela Tichá

Email: daniela.ticha@zszidlochovice.cz

Asistentka pedagoga: Pavla Kratochvílová

Email: pavla.kratochvilova@zszidlochovice.cz

Telefon: 547 238 420

 

Čeká nás...

 

7/5 vlastivědný výlet do Prahy

9/5 fotografování

16/5 ekocentrum Trkmanka, výuk. program

4/6 anglické divadlo na Komenského

12/6 školní výlet Permonium Oslavany

25/6 výukový program Dravci a sovy

 

 

Informace pro rodiče žáků 5.B – školní rok 2018/2019

Telefony:  

ZŠ Komenského 547 238 420         Školní družina:        p. Koupilová 730 167 343            

ZŠ Tyršova vrátnice 547 425 421   

kabinet vychovatelek ŠD

547425411                                                                                                                        

 

Třídní učitelka: Mgr. Daniela Tichá, email: daniela.ticha@zszidlochovice.cz                    asistentka pedagoga: Pavla Kratochvílová, pavla.kratochvilova@zszidlochovice.cz

Web školy a třídy: www.zszidlochovice.cz (záložka 5.B)

Elektronická žákovská knížka: www.zszidlochovice.edupage.org

   Přestávky:

1/ 8.40 – 8.50

2/ 9.35 – 9.50

3/ 10.35 – 10.45

4/ 11.30 – 11.40

 

Vyučující:     ČJ, M , ½ AJ, , INF              Mgr. Daniela Tichá

                        ½ AJ                                      Alena Zbořilová (ZŠ Komenského)

                        VL, VV, PČ                           Mgr. Lenka Brenkusová

                                                                       (ZŠ Komenského)                             

                        PŘ                                          Mgr. Vilma Zímová (ZŠ Komenského)

                        HV                                         Mgr. Petra Křížová (ZŠ Komenského)

                        TV                                          Mgr. Eva Kadlcová

                                                                      (ZŠ Tyršova, tel. 547425431)

 

Všichni vyučující mají pracovní mail ve tvaru: jméno.příjmení@zszidlochovice.cz

POZNÁMKY K ROZVRHU:

* Tělocvik bude probíhat ve dvouhodinovém bloku na ZŠ Tyršova, každou středu ráno se scházejí přímo tam, na ZŠ Komenského je převede paní asistentka, oblečení bude zůstávat uloženo na ZŠ Tyršova.   

* Informatika bude probíhat ve dvouhodinovém bloku na ZŠ Tyršova, děti budou tedy v úterý během dne přecházet s p. učitelkou a končit ve 13:20 na ZŠ Tyršova. Opět se dělí do dvou skupin. Druhá půlka tedy bude končit ve 11:30 na ZŠ Komenského. 1. skupina – lichý týden, 2. skupina – sudý týden.

Omlouvání absence:

Nezapomeňte prosím omlouvat své děti telefonicky (nejlépe v době přestávky), mailem nebo osobně do 48 hodin od začátku absence. Žák nemůže být omluven pouze vzkazem po spolužákovi. Emailovou poštu kontroluji průběžně celou pracovní dobu. Pokud se jedná o krátkodobou omluvu 1-2 dny – plánovaná náv. lékaře/zubaře, rodinné důvody atd., můžete zanechat vzkaz komukoli, kdo zvedne telefon během celého dopoledne. Pokud žák nebude včas omluven, od třetího dne absence má vedeny neomluvené hodiny v pedagogické dokumentaci a na vysvědčení. Absenci, o které víte dopředu, můžete zapsat předem do omluvného listu, popř. jej nahlásí dítě ústně předem. Pokud bude dítě odcházet samo během vyučování, např. k lékaři na 10 hodinu, v omluvném listě bude zapsáno – lékař, odchází sám v 9:50. Pokud bude omluven z TV, může přijít až na třetí vyučovací hodinu na KOM, ale opět bude v omluvném listě věta: „Omlouvám syna/dceru z TV z důvodu……přijde do školy na 9:30“.  Všechny omluvenky a příchody a odchody během vyučování pište do omluvného listu – ne do deníčku, omluvenky v edupage zatím nebudou v provozu. Pokud chcete omluvit dítě na týden z důvodu rodinné rekreace, musíte podat písemnou žádost o uvolnění nejméně dva týdny předem, která bude adresována paní ředitelce. Žádost si můžete stáhnout na stránkách školy a poslat vyplněnou po dítěti mně, ovšem budu ráda za předchozí informaci, že se na dovolenou chystáte. Pro zachování životnosti omluvného listu doporučuji pořídit plastovou obálku s drukem A5.

ÚKOLY BĚHEM NEMOCI:

Úkoly a některé zápisy během absence z důvodu nemoci či rekreace posílám pouze na vyžádání (na papír nebo mailem). Pokud úkoly pošlu, po návratu do školy kontroluji jejich splnění a sleduji, zda žák během nemoci pracoval, pokud mu to zdravotní stav dovolil. Ocením, pokud si již děti budou obstarávat chybějící zápisy od spolužáků samy, přesto nabízím variantu, že mohou přijít s konkrétní stránkou v sešitě, kterou by chtěly okopírovat kvůli doplnění chybějícího zápisu. Pokud máte možnost kopírování, můžete chybějící zápisy také okopírovat, nemusí je děti přepisovat.

práce ve třídě:

- diktáty budeme psát 1x týdně vždy ve stejný den – ve úterý, děti nesmí zapomenout diktátový sešit, ve kterém musí udělat pravidelně opravu.

- geometrie bude vždy každé úterý, prosím o kontrolu funkčích pomůcek a ořezaných tužek

- svou práci v hodině si děti samy opravují zelenou propisovačkou, doporučuji mít v pouzdře dvě, děti často hledají pod lavicí..

- často rozdávám dětem úkoly na malých papírcích, které si lepí do sešitu, rodiče v minutkách mají přehled, co bylo v zadání – příklady, otázky do minutek, překlady v AJ, apod., proto děti musí mít stále připraveno lepidlo v tubě, na papírky pro domácí úkoly a pracovní listy na více dní mohou  využívat pevnou plastovou obálkuA5 s drukem, kterou jim můžete pořídit na omluvný list.

- opravené sešity s minutkami, diktáty apod. dětem vracím v rámci časových možností do dvou dnů, opravy vyžaduji až při opětovném použití sešitu, nemusí nosit ke kontrole druhý den, pokud neřeknu jinak, za opakované chybějící opravy dávám poznámku.

- u domácích úkolů na podpisu rodičů netrvám, ale pokud si na podpis najdete čas, je to lepší

- z důvodu úspory času zapisuji všechny známky do elektronické ŽK průběžně 2 x týdně.

- elektronická ŽK by měla být vždy po víkendu „podepsána“ rodiči.

- vybírané peníze budu zapisovat do deníčku na určené místo, i zde prosím občasný podpis.

- dotazy spojené s práci ve třídě, omluvenky, absenci můžeme řešit mailem,  v případě závažnějších problémů si prosím domluvímte schůzku, vzhledem k mým časovým možnostem a rozvrhu hodin, kdy učím i na ZŠ Tyršova, si prosím dohodneme všechny schůzky předem mailem či telefonicky, děkuji.

Potřeby pro žáky: viz web

 - přibudou dva sešity typu 510 – min geom a 513 min VL, a fólie do učebnic, kde se nesmí psát – 1 x malou a 1 x velkou, velká bude pouze do učebnice AJ, prosím dokupte, jinak platí vše.

- připomínám - lepidlo v tubě 2 x, podepsané číslem, jedno pro práci v hodinách ČJ,M,.... a jedno do VV a PČ- žáci pak před písemkou hledají v kufru VV lepidla a ztrácejí čas na práci s úkolem. Do nelinovaných sešitů geom, PŘ, VL prosím doplňte lenocha.

- papírové kapesníky a tekuté mýdlo s pumpičkou

Sešity a učebnice:

- učebnice děti dostanou v úterý  4/9, v tento den budeme zakládat i sešity, děti se vezmou do školy všechny obaly a sešity. Děti si mohou učebnice, ze kterých není zadána domácí úloha nechávat ve škole, na všech ale bude bílá lepka (kterou daruji za vyžádání), kde bude uvedeno jejich jméno pro rychlejší hledání učebnice v poličce. Pokud bude z učebnice úkol, musí si hlídat, aby si vzaly knihu domů.  Pokud dítě onemocní na týden, musíte se ve škole stavit pro učebnice, popř. napsat mail a já je po některém dítěti mohu poslat domů.

- v případě, že zapomenou zadání úkolu nebo učebnici či PS ve škole a tuší, že úkol z daného předmětu byl, mohou udělat náhradní úkol v odpovídající náročnosti daného ročníku a probíraného učiva, po společné konzultaci se žákem pak rozhodnu, zda úkol uznám jako náhradní.

- všechny sešity budou obaleny průhledným obalem, aby šlo dobře vidět jméno a číslo žáka.

- sledujte prosím nalepené či napsané akce v deníčku, jejich podpis striktně vyžaduji zpravidla do dvou dnů – zejména zkrácené vyučování, odpadnutí kroužku, časové dojezdy z akcí. Jedná se hlavně o bezpečnost Vašich dětí.

Děkuji za spolupráci, DT

 

 

Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
 
 

Organizace školního roku 2018/19

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Prázdniny:

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou od 22. prosince 2018 do 2. ledna 2019. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2019.

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v okrese Brno-venkov budou v týdnu 11. 2. - 17. 2. 2019.

Velikonoční prázdniny si žáci užijí ve čtvrtek 18. 4. 2019. Pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

Klasifikační období:

Klasifikace za první pololetí se uzavírá v pátek 25. 1. 2019. (porada v pondělí 28. 1.)

Vysvědčení za první pololetí bude vydáno ve čtvrtek 31. 1. 2019.

Klasifikace za druhé pololetí se uzavírá v pondělí 17. 6. 2018. (porada ve středu 19. 6.)

Vysvědčení za druhé pololetí bude vydáno v pátek 28. 6. 2019.

 

Schůze zákonných zástupců:

Informační schůzka pro rodiče žáků 6. ročníku (adaptační program) se koná v úterý 4. 9. 2018 v 1700 h v budově na Tyršově ul.

Plenární schůze Spolku rodičů při ZŠ a třídní schůzky budou v pondělí 1. 10. 2018.

Plenární schůze SR při ZŠ v 1600 h.

Třídní schůzky budou navazovat v 1645 h v prostorách ZŠ na Tyršově ul.

Třídní schůzky – v úterý 11. 12. 2018 od 1600 h do 1800 h.

Třídní schůzky – v pondělí 15. 4. 2019 od 1600 h do 1800 h.

 

Individuální konzultace zákonných zástupců s vyučujícími si lze telefonicky nebo elektronicky domluvit kdykoliv během školního roku.

 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače

 

 

 Kontakty zde:

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače
Přetáhnout soubory z počítače