Základní škola Židlochovice

4.A v záchranné stanici

Vydali jsme se na praktickou výuku v terénu. Navštívili jsme Rajhrad, a to stanici pro záchranu  dravých ptáků a jiných ohrožených živočichů. Funkcí stanice je poskytnutí odborné pomoci handicapovaným živočichům a umožnit jim plnohodnotný návrat do volné přírody. Dalším úkolem je péče o nalezená mláďata, jejich dokrmení a buď přiložení do hnízda adoptivním rodičům v přírodě nebo jejich příprava na vypuštění do volné přírody. Viděli jsme: čápa bílého, výra velkého, včelojeda lesního, vzácného motáka lužního, sovu puštíka, sovu pálenou, káně lesní, mohutného orla mořského, krkavce, straku a poštolku obecnou, veverky, rarocha, jestřába lesního, labutě, srnky i pávy. Pan Sedláček nám velmi poutavě  vyprávěl o slastech a strastech těchto zvířat. Jako dárek jsme přivezli různé dobrůtky, na kterých si zvířata velmi pochutnala - to byly hody. To byla pěkná výuka!