Základní škola Židlochovice

6.A v mateřské škole

Pravidelná setkávání žáků druhého stupně naší školy s žáky mateřské školy Židlochovice mají již několikaletou tradici. V letošním školním roce přijali pozvání paní ředitelky MŠ Dagmar Krkavcové žáci 6. A. Jednalo se o společnou dílnu žáků obou škol – výrobu svíček ze včelího vosku. Setkání se uskutečnilo ve středu 6. listopadu 2013 v dopoledních hodinách v budově MŠ. V rámci předmětu ČaSP doprovázela dívky paní učitelka Rotterová, chlapce pan učitel Kujal. Po srdečném přivítání paní ředitelky se děti rozdělily do dvou tříd předškoláků a po vzájemném představení se pustily do společné práce. Šesťáci si výrobu svíčky vyzkoušeli již v hodinách pěstitelství, takže nyní svoje dovednosti a zkušenosti mohli předat mladším dětem. Trpělivě vysvětlovali a kontrolovali správný postup a předškoláci je s obdivem sledovali, poslouchali a napodobovali. Během hodiny a půl tak děti společně vytvořily překrásné a medem vonící svíčky různých velikostí. Při práci panovala mezi dětmi tvůrčí atmosféra a radost ze zdařilých výrobků. Některé z nich si děti z MŠ odnesou domů jako vzpomínku na příjemné chvíle se staršími kamarády. Na závěr předvedly děti z MŠ našim šesťákům písničky a tanečky při klavíru, které je naučily jejich paní učitelky. Za vše sklidily mladší děti potlesk i obdiv šesťáků, děvčata ze 6. A se do zpěvu i tance dokonce aktivitě zapojila. Po odchodu ze školky hodnotili šesťáci celou akci jako zdařilou, byli plni dojmů a někteří litovali, že se namohou zdržet déle. Proto jsme společně dospěli k názoru, že by bylo dobré v této tradici společných dílen pokračovat i v dalších letech. My učitelé se domníváme se, že pro děti obou škol jsou podobná setkání velmi poučná, přínosná a jsou vhodným doplněním praktických činností na obou školách. 
Ing. Milena Rotterová
Mgr. Marek Kujal