Základní škola Židlochovice

8. třídy ve Vidě a Anthroposu

Navštívili jsme Vidu a lektorovanou prohlídku Anthroposu! To vše za jeden den.

Díky expozici interaktivních exponátů mohli žáci 8.E, 8.F, 8.G objevovat, jak funguje svět kolem nás. Žáci, kteří projevili zájem mohli využít nabídky na pilotní testování nového programu zaměřeného na technické myšlení a konstruování z Lega Technic. Přestavení originálních pokusů mohli žáci zhlédnout v Science show.

Rychlý přesun a byli jsme v unikátním výstavním prostoru Anthroposu Moravského zemského muzea. S komentovaným výkladem jsme si prohlédli stálou expozici věnující se nejstarší historii lidstva, vzniku a vývoji člověka i počátkům umění a kultury.

Krásný den nám přál na cestování i příjemný oběd venku na sluníčku.

Mgr. Lenka Hanáková