Základní škola Židlochovice

Adaptační program

Adaptační program má na naší škole již osmiletou tradici. Tato dvoudenní aktivita je součástí minimálního preventivního programu školy. Do naší školy se sjíždějí děti z celkem deseti  okolních obcí a cílem adaptačního programu je usnadnit jim co nejplynulejší přechod do nového prostředí. Ve třetím zářijovém týdnu odjedou postupně všichni šesťáci se svými pedagogy na dvoudenní pobyt na Vysočinu s  cílem vzájemně se poznat, skamarádit a získat první společné zážitky.V pondělí  16. 9. odjedou do rekreačního střediska Prudká třídy  6.C a 6.D, ve středu 18. 9. je vystřídají třídní kolektivy 6.A  a  6.B. Děti budou doprovázet speciální pedagožka Mgr. Radka Minaříková, psycholožka Mgr. Marie Burešová a třídní učitelky. V průběhu těchto dvou dnů jsou žáci společně se svými pedagogy zaměstnáni různými aktivitami seznamovacími, prožitkovými, tvořivými, pohybovými či relaxačními. Žáci si založí třídní kroniku, vytvoří si pravidla třídy a další materiály, se kterými pak dále pracují na třídnických hodinách nebo ve výchovných předmětech. Učí se rozvíjet komunikační dovednosti, pracovat týmově, posilovat vlastní sebedůvěru a uvědomovat si svoji osobnost. Pro splnění cílů programu je však nezbytné, aby se zúčastnili všichni žáci nového třídního kolektivu.