Základní škola Židlochovice

Adaptační program

V září jsme na základní škole v Židlochovicích přivítali nové žáky šestých ročníků, kteří k nám přišli z několika okolních obcí a tento rok jsou rozděleni dokonce do pěti tříd. Pro tyto nové kolektivy jsme ve dnech 14.9. - 17. 9. a 21. - 22. 9. uspořádaly vždy dvoudenní adaptační program, který měl za cíl pomoci žákům se seznámením se s novými spolužáky a třídním učitelem a učitelkami, kteří jsou vždy na adaptačním programu přítomní. Dvoudenní program se konal v rekreačním středisku Prudká na Vysočině. Areál střediska je v ideální vzdálenosti od Židlochovic. Již po cestě, která není příliš dlouhá, začíná pro děti dobrodružství, které v přírodě pokračuje seznamovacími hrami, úkoly, během kterých si musí děti pomáhat a spoustou dalších skvělých her, které jsou pro každý nový ročník šesťáků překvapením. S upevněním vzájemných vztahů se během her žáci učili i dalším důležitým dovednostem – a to vzájemné komunikaci, schopnosti spolupracovat v týmu třídy, vzájemnému respektu, a vhodnému chování ve školním prostředí; každý ze žáků měl možnost odnést si zážitek úspěchu a tím podpořit svou sebedůvěru. Společný pozitivní zážitek celé třídy, a fakt, že se žáci znají, včetně třídního učitele, je základní prevencí v kolektivu třídy před šikanou. 

Akci zajišťovalo školní poradenské pracoviště, které vedlo program.

Speciální pedagožka Mgr. Radka Minaříková a školní psycholožka Mgr. Marie Burešová vedly programy jednotlivých tříd a celého běhu.

Výchovná poradkyně a zástupkyně ředitelky v jedné osobě Mgr. Ivana Koždoňová a metodička prevence Mgr. Milena Rotterová se staraly o chod programu a účastnily se téměř všech aktivit tříd. 

Třídní učitelé jednotlivých tříd se účastnili v roli pedagogických pracovníků, na děti dohlíželi laskavým okem a poznávali je z jiného úhlu pohledu, než jen posazené v lavicích. 

Za pomoc s organizací na místě také děkujeme Mgr. Lucii Kupkové a Mgr. Janě Mertlíkové, za fotodokumentaci a návštěvu na místě děkujeme panu zástupci Mgr. Jakubovi Jančovi.