Základní škola Židlochovice

Adaptační program

Adaptační programy v novém školním roce

V novém školním roce se nám potkalo 135 nových šesťáků, kteří nastoupili do pěti nových tříd. Pro všechny už tradičně školní poradenské pracoviště připravilo dvoudenní adaptační program nabitý společnými aktivitami a příležitostmi k poznávání se a navazování nových kontaktu a kamarádských vztahů.

Pro adaptační programy jsme si vybrali Rekreační středisko Prudká, kam se každoročně rádi vracíme za krásnou přírodou i kvalitním a pěkným zázemím pro naše aktivity. Díky bezprostřední blízkosti železniční stanice jsme zvolili cestování vlakem. Už to samotné bylo pro některé děti velkým zážitkem. Abychom se mohli poznávat v komornější atmosféře menšího počtu žáků, kterou hry rozvíjející mezilidskou komunikaci, sociální dovednosti, vzájemný respekt a důvěru vyžadují, naplánovali jsme tři na sebe navazující turnusy, jichž se postupně zúčastnily třídy 6.A se 6.B, následně 6.C se 6.D a nakonec třída 6.E.

I přesto, že jsme čelili pravému podzimnímu počasí, podařilo se nám dostát připravenému programu a mohli jsme se těšit z toho, jak žáci pěkně spolupracovali a aktivně se zapojovali do připravených činností. Na mnohé z nich budou navazovat aktivity v průběhu školního roku v třídnicích hodinách nebo při práci školní psycholožky s třídním kolektivem.

Za tým školního poradenského pracoviště i třídní učitele hodnotíme letošní adaptační programy jako velmi povedené. Kladně jsme vnímali i hodnocení dětí, které se při závěrečné reflexi, vyjadřovaly velmi pozitivně.

Věříme, že adaptační program všem žákům pomohl rychleji se sžít s novým kolektivem tak, aby se mezi novými spolužáky mohli cítit v pohodě a v bezpečí. Závěrem děkujeme i rodičům, kteří svým dětem tento pobyt umožnili.