Základní škola Židlochovice

Adaptační program 6. tříd

Dvoudenní adaptační program pro žáky nově vzniklých šestých tříd má na naší škole již dlouholetou tradici. Také letos v polovině září se žáci všech šestých tříd společně se svými třídními učiteli a pracovníky ŠPP vydali do rekreačního střediska v Prudké u Tišnova.

Účast žáků byla téměř stoprocentní, což je pro úspěch celé akce nezbytným předpokladem.

             V tomto rekreačním středisku nás láká vyhovující přírodní terén, oddělené společenské místnosti a ubytování ve vícelůžkových chatkách s možností přitápění v případě chladnějšího počasí. Všem je poskytnuta chutná a kvalitní domácí strava včetně celodenního pitného režimu.

            Již samotná cesta vlakem byla pro mnohé žáky nevšedním zážitkem, stejně jako různé hry na seznamování, posilování aktivity, tvořivosti či vzájemné důvěry. Díky slunečnému počasí probíhaly všechny činnosti v přírodě, nechyběla ani noční hra plná strachu a odvahy zároveň.

            Žáci velmi pěkně spolupracovali, aktivně a ochotně se zapojovali do veškerých aktivit. S mnohými materiály, které si zde vytvořili, budou dále pracovat pod vedením třídního učitele a školního psychologa na třídnických hodinách.

            Pracovníci ŠPP i třídní učitelé hodnotí průběh letošního ročníku adaptačního programu kladně. Cenné pro nás bylo závěrečné hodnocení žáků, z něhož vyplynulo, že adaptační program byl pro ně velmi přínosný. Dozvěděli jsme se, že program byl „super“, byl pro ně něčím novým, poznali nové kamarády.

            Domníváme se, že hlavní cíl adaptačního programu, seznámit se v rámci třídních kolektivů i s třídními učiteli, byl splněn.  Rovněž doufáme, že žákům pomůže k včasnému a úspěšnému začlenění se do nových tříd. Náš dík patří všem rodičům, kteří svým dětem tento pobyt umožnili.

 

                                                                                             Za ŠPP Mgr. Alexandra Bravencová, výchovný poradce