Základní škola Židlochovice

Adaptační program 6.tříd

Stejně jako v předchozích sedmi letech připravilo již tradičně školní poradenské pracoviště Základní školy Židlochovice (ŠPP) adaptační programy pro žáky našich nových šestých tříd.Vždy dvě třídy nově vzniklých kolektivů „šesťáků“ vycestovaly společně se svými třídními učiteli a s pracovníky ŠPP na dvoudenní pobyt do Prudké u Tišnova. Účast žáků byla téměř stoprocentní, což je pro úspěch celé akce nezbytným předpokladem. Na Vysočinu dorazilo celkem 105 našich dětí, které zde i přes pravé podzimní počasí strávily vydařený pobyt.V krásném prostřední Prudké jsme ke svým aktivitám plně využili jak vyhovující přírodní terén, přilehlá sportoviště, tak příjemné klubovny. Děti se tak mohly těšit opravdu pestrému programu.Již společná cesta vlakem byla pro mnohé žáky nevšedním zážitkem, stejně jako různé hry na seznamování, rozvoj mezilidské komunikace, tvořivosti či vzájemné důvěry. První společný večer jsme dětem zpestřili noční hrou v okolí tábořiště, kdy nám osvětlovaly cestu jen lucerničky se vzkazy a můžeme říct, že naše škola letos přivítala jen samé statečné šesťáky.Žáci velmi pěkně spolupracovali, aktivně a ochotně se zapojovali do veškerých činností. S mnohými materiály, které si zde vytvořili, budou dále pracovat pod vedením třídního učitele a školního psychologa ve třídnických hodinách. Do třídních kronik, které zde získali, budou zaznamenávat život třídy po následující čtyři roky, dokud budou našimi žáky.Za pracovníky ŠPP a třídní učitele hodnotíme průběh letošního ročníku adaptačního programu velmi kladně. Odměnou pro nás bylo pozitivní závěrečné hodnocení žáků, kdy při rekapitulaci aktivit, které měly největší ohlas, postupně zazněly téměř všechny a nejčastěji dětmi užívaným hodnocením bylo stručné ale výstižné „super“.Domníváme se, že můžeme zcela zodpovědně prohlásit, že hlavní cíl – seznámit se v rámci nových třídních kolektivů i s třídními učiteli byl splněn. Doufáme, že všem žákům přispěje k včasnému a úspěšnému začlenění se do nových tříd.

            Závěrem bychom rádi vyslovili dík také všem rodičům, kteří svým dětem tento pobyt umožnili.

 

                                                                                                 Mgr. Radka Minaříková     

vedoucí školního poradenského pracoviště