Základní škola Židlochovice

Adaptační program v Prudké

Adaptační pobyty pro žáky šestých ročníků jsou na naší škole již tradicí. Přestože současná situace podobným akcím příliš nepřeje, rozhodli jsme se ani letos tuto tradici neporušit. “Adapťáky” totiž nejenže patří mezi akce velmi oblíbené u dětí, ale jsou pro nás také důležitým nástrojem pro podporu zdravých vztahů a dobré atmosféry v nově vzniklých třídních kolektivech. 

 

Proto žáci z tříd 6.A až 6.H, za dodržení všech hygienických nařízení a doporučení, během září vyrazili na dva dny do rekreačního střediska Prudká u Tišnova. Kromě krásné přírody na ně čekalo množství aktivit, které připravilo Školní poradenské pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli. Kvalitu programu zajišťoval speciální pedagog Mgr.et Mgr. Klečka, který je zkušeným lektorem v oblasti zážitkové pedagogiky. 

 

První aktivity byly věnované vzájemnému poznávání, aby děti o svých spolužácích věděly víc než jen jejich jméno a aby také lépe poznaly svoji třídní učitelku. Další hry jsme zaměřili na spolupráci. Vyslali jsme například třídu na cestu dračí lodí. Proplout celou trasou, když loďky navíc soustavně okusovali žraloci a koroze, bylo poměrně náročné. Všechny třídy se však dokázaly dostat do cíle a prožily si tak radost z vydařené spolupráce. Během programu děti rozvíjely vzájemnou důvěru, respekt a komunikaci. Spolu s třídními učitelkami si také vytvářely pravidla chování třídy. Všichni tak měli možnost zamyslet se nad tím, jak by se ve své třídě chtěli mít a jakým chováním toho mohou docílit. Trochu napětí jsme si užili při noční hře, během které děti hledaly vzkaz na pokračování a jeho nalezením zakončily první den. Během aktivit druhého dne si děti mimo jiné ve hře zvané Paprsek se zavázanýma očima vyzkoušely, že svým učitelům a spolužákům můžou důvěřovat i při zvládání náročných situací. 

 

Naším hlavním cílem bylo vytvořit pro děti prostředí, ve kterém se budou bavit, a utvářet společné zážitky, které budou základem pro zdravý a pevný třídní kolektiv. Tak, aby pro ně byly následující čtyři roky v naší škole co nejvíc přínosné i příjemné.