Základní škola Židlochovice

Spolek rodičů

Hlavním cílem činnosti spolku je podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí v Základní škole Židlochovice.

Sídlo spolku:          Tyršova 611, 667 01 Židlochovice

Předseda:                Ivana Flajšingerová

Místopředseda:     Michaela Hlaváčková

Hospodář:               Renata Heinrichová

Revizní komise:    Karel Svoboda, Jiří Slováček, Bronislava Záděrová

Příspěvek spolku rodičů za školní rok 2017/18 je ve výši 300,- Kč na žáka, u více dětí ve škole 400,- Kč na rodinu. Příspěvek je splatný jednorázově do konce listopadu 2016 nebo rozloženě - polovinu do konce listopadu 2017 a druhou polovinu do konce února 2018. Dále máte možnost věnovat škole dobrovolný dar v jakékoliv výši.

Děkujeme

Spolek rodičů při ZŠ Židlochovice je dobrovolný spolek občanů Židlochovicka, jejichž děti v rámci povinné školní docházky navštěvují ZŠ Židlochovice. Hlavním cílem činnosti spolku je podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí v Základní škole Židlochovice. Spolek přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky k zajištění činnosti školy a zlepšování školního prostředí. Spolupracuje se školou na vytváření podmínek pro zájmovou a odbornou činnost ve škole. Podílí se na odměňování úspěšných žáků. Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování. Orgány spolku jsou plenární schůze všech členů, výbor spolku a revizní komise. Výbor spolku si volí ze svého středu předsedu, jednatele a hospodáře pro zajištění činnosti, kteří jsou také oprávněni společně jednat jménem spolku. Zdrojem příjmů spolku je členský příspěvek ve výši stanovené plenární schůzí všech členů spolku, výnosy sběrových akcí, zisky z akcí pořádaných spolkem a sponzorské dary. Všechny příjmy jsou využívány na zajišťování zájmové, sportovní a kulturní činnosti žáků školy a odměňování nejlepších žáků. Z příjmů se přispívá také na materiální vybavení školy.

Třídní důvěrníci pro školní rok 2017/2018

Třídní důvěrníky – kontaktujte na adrese sdruzrodicu.zidl@seznam.cz.
Do předmětu – napište pro třídního důvěrníka – jméno nebo třída , bude mu přeposláno jednatelkou SR. Dotazy můžete směřovat i na jednatelku SR, která dotazy předá ředitelství.