Základní škola Židlochovice

Advent ve Vídni

12. prosince se uskutečnila exkurze do Vídně, které se zúčastnilo 36 žáků tříd 9.A, B, C a 8.E. Žáci se učí německý jazyk jako 2. cizí jazyk od 7.ročníku. Doprovázely je p.učitelky Milada Hanzlíková a Jana Mertlíková. Akce byla zaměřena na poznávání reálií hlavního města Rakouska – Vídně. Žáci navštívili císařský hrad Hofburg, kde shlédli vystoupení Lipicánů. Potom se vydali na procházku historickou Vídní. Viděli Státní operu, budovu Parlamentu, chrám sv. Štěpána, Přírodovědné muzeum. Zde měli možnost zavítat do dob dávno minulých. Na interaktivní tabuli jim počítač vytvořil jejich vlastní portrét z doby ledové, kamenné apod. Po prohlídce muzea pokračovali k Vídeňské radnici a Hradnímu divadlu. Navštívili tradiční vánoční trhy a po prohlídce večerní Vídně se vydali na cestu domů. Celý den se vydařil. Žáci byli spokojení a neuvěřitelně hodní.