Základní škola Židlochovice

ARCHEOSKANZEN MODRÁ

ARCHEOSKANZEN MODRÁ, ŽIVÁ VODA

Konec školního roku si žáci čtvrtých tříd zpříjemnili výletem do Archeoskanzenu Modrá. 
Po příjezdu jsme se rázem jsme se ocitli před opevněným velkomoravským hradištěm z dob 9. století. Naše putování začalo opevněnou hradbou se strážními věžemi. Průvodce v dobových oděvech nás seznámili
s ošacením, obuví a šperky, které se dříve nosívaly, a jejich výrobou. Navštívili jsme školu, kde jsme si zopakovali znalosti z dob Velké Moravy, kdy panoval kníže Svatopluk a přišli k nám slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj.
Ochutnali jsme pokrm, kterým se lidé mimo jiné živili - žitné placky s čerstvou pomazánkou.
Někteří si vyzkoušeli i výzbroj bojovníků a prošli vojenským výcvikem. Ověřili jsme si, zda bychom mohli být také velkomoravskými bojovníky, když jsme stříleli z luku na terč.

Další zastávkou byl areál Živá voda. Ponořili jsme se do podvodního světa našich rybníků a řek a nahlédli na život pod vodou očima ryb.

Celý výlet se vydařil nejen díky počasí a my jsme si odnesli spoustu nezapomenutelných zážitků.

Náklady na výukový program jsou hrazeny v rámci projektu "Zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na ZŠ Židlochovice" z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.