Základní škola Židlochovice

Astronaut

  Dne 3. 3. 2022 navštívila třída 4. A planetárium v Brně. Zhlédnutí  programu  nazvaného Astronaut bylo pro žáky zajímavým a dobrodružným zážitkem. Promítání v planetáriu, tzv. „pod noční oblohou“, poutavým způsobem přiblížilo žákům, jaké by to bylo, být astronautem ve vesmíru. Program svou tematikou vhodně navazoval na celoroční motivační hru 4. A. Také doplňkové aktivity venku před hvězdárnou žáky zaujaly. Těšíme se, že se příští rok podíváme do hvězdárny znovu. 

Mgr. Petra Křížová