Základní škola Židlochovice

Bádáme v terénu

Podpora výuky přírodovědných předmětů s Lesy ČR

V letošním školním roce se naši žáci druhé stupně mohou těšit na více praktických cvičení v rámci výuky přírodopisu a ekologie. Výuku těchto předmětů totiž rozšiřujeme o práci v terénu, při které budou žáci zkoumat rostliny a živočichy přímo v jejich přirozeném prostředí. Pro tento účel škola pořídila sadu badatelských batůžků. Jedná se o sportovní batoh v němž žáci najdou vše potřebné k přírodovědnému bádání v terénu - dalekohled, síťku na drobný hmyz, nádoby na odběr vzorků, klíče k určování rostlin a živočichů a mnoho dalšího. Celou aktivitu by nebylo možné realizovat bez finančního přispění státního podniku Lesy České republiky, která činila 21 000 Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty v rámci projektu Podpora výuky přírodovědných předmětů 2016. Z prostředků tohoto projektu bylo dále spolufinancováno tištění materiálů pro žáky se specifickými poruchami učení.