Základní škola Židlochovice

Beseda s JUDr. Živělou

           2. února se na naší škola uskutečnila beseda pro 7. ročník na téma trestní právo. Dětem přednášel a následně odpovídal na dotazy JUDr. Živěla-advokát. Akce se zdařila. Žáci projevili velký zájem, o čemž svědčila celá řada dotazů. Uvedu jen některá témata: týrání zvířat, stahování z internetu, přiměřená obrana, sledování filmů online, vztah občanů k policii, pohlavní styk s nezletilými, požívání alkoholu nezletilými,.....

                  Mgr. Ludmila Nentvichová