Základní škola Židlochovice

Besedy o zemědělství

Besedy o zemědělství

Během prosince proběhly ve 2. – 5. ročnících zajímavé besedy o zemědělství, které pro žáky pořádá v rámci projektu Zemědělský svaz České republiky. Cílem projektu, který je podrobně popsán na webových stránkách www.zemedelstvizije.cz , je přiblížit dětem základní funkce a činnosti zemědělství u nás. Obhospodařování zemědělských ploch, využití zemědělské techniky, chov dobytka, zpracování zemědělských plodin, apod.

Dvouhodinová beseda byla rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. V praktické části děti poznávaly jednotlivé plodiny, zemědělské stroje, zvířata, apod. Besedy byly připraveny poutavě tak, aby zaujaly i ty nejmenší žáky. Vyučující dostali také mnoho podpůrných materiálů, ze kterých mohou čerpat informace a nápady do výuky.

Mgr. Daniela Tichá