Základní škola Židlochovice

Bezpečí dětí na internetu

Bezpečí dětí na internetu

Při příležitosti Dne otevřených dveří jsme uspořádali besedu pro rodiče žáků 2. stupně s názvem  Bezpečí dětí na internetu. Jednalo se o preventivní akci organizovanou školním poradenským pracovištěm. Za tímto účelem jsme pozvali Mgr. Zdeňku Procházkovou z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství Jihomoravského kraje, se kterou při realizaci minimálního preventivního programu školy dlouhodobě spolupracujeme.

Přednášející rodiče seznámila se zásadami bezpečného užívání internetu a sociálních sítí a s možnostmi obrany před kyberútoky a znaky kyberšikany. Tipy a odkazy jsme shrnuli do průvodní tabulky.

Přestože se jedná o velmi náročné a aktuální téma, z pozvaného počtu rodičů téměř 480 žáků se jich zúčastnilo jen osm. I tak jsme měli radost, že byli s předanými informacemi spokojení a byly pro ně přínosné.