Základní škola Židlochovice

Burza středních škol

Burza středních škol 2014

Odpoledne 4. 11. 2014 věnovala naše škola Burze středních škol. Tuto akci organizujeme již tradičně pro žáky 8. a především 9. ročníků a pro jejich rodiče. Je podstatnou součástí systému kariérového poradenství naší školy. Daří se nám tímto způsobem zprostředkovat našim žákům bezprostřední kontakt přímo se zástupci středních škol, o nichž uvažují pro svoje následné studium.

Na letošním ročníku se představilo 26 středních škol různých zaměření. Naši žáci se tak mohli seznámit s řadou studijních i učebních oborů.

Po úvodním slovu paní ředitelky PaedDr. Březina, výchovný poradce, podrobně informoval všechny zúčastněné o průběhu přijímacího řízení, důležitých termínech a mechanismu vyplňování přihlášek a předávání zápisových lístků. Dále upozornil na možnost konzultovat otázky rodičů ke kariérovému poradenství přímo v sále s pracovníky školního poradenského pracoviště.

Informační část byla zakončena představením jednotlivých škol a plynule přešla v samotnou burzu, kdy se žáci podle svého zájmu a zaměření rozptýlili k jednotlivým stanovištím přítomných škol, kde si se zájmem prohlíželi informační materiály a diskutovali přímo se zástupci středních škol o možnostech studia nebo náročnosti příjímacího řízení.

Věříme, že se nám podařilo pomoci dětem i jejich rodičům v tak důležitém rozhodnutí, jakou volba střední školy a potažmo budoucího povolání je.

 Mgr. Radka Minaříková, vedoucí ŠPP