Základní škola Židlochovice

Burza středních škol

Burza středních škol 3. 11. 2015

Jako každoročně začátkem listopadu naše základní škola uspořádala v místní sokolovně Burzu středních škol pro žáky devátých tříd a jejich rodiče. Sešlo se zde 27 zástupců okolních středních škol a na připravených stanovištích prezentovali svoji školu pomocí letáků, osobních pohovorů a ukázek výrobků žáků .

Celá akce začala úvodním slovem paní ředitelky  Ing. Jany Králové. Následovala prezentace o způsobu výuky kariérového poradenství na naší základní škole, o činnosti školního poradenského pracoviště, o přijímacím řízení pro příští školní rok. Podmínky řízení jsou téměř stejné jako v loňském roce, kdy na vybraných školách začal způsob pilotního jednotného ověřování znalostí. Přijímací řízení vyhlašuje ředitel střední školy. Žákům i rodičům byla doporučena návštěva veletrhu středních škol v Brně ve dnech 20.a 21.11. a také dny otevřených dveří  na jimi vybraných školách. Zdůrazněny byly termíny podání přihlášek na školy s talentovou zkouškou do 30.11.2015 a na ostatní školy do 15.3.2016. Závěrečné informace se týkaly brožury Atlas školství pro rok 2016/2017, kterou obdrží každý vycházející žák a která obsahuje ucelené informace o přijímacím řízení , kontakty na školy v jihomoravském kraji a také veškeré potřebné internetové odkazy k této problematice.

Zajímavostí letošního ročníku bylo, že se dostavili i někteří žáci osmých tříd se svými rodiči, aby se předběžně informovali  o tom, co je za rok čeká, dále pak žákyňka páté třídy jako zájemkyně o  studium na víceletém gymnáziu a pro nás potěšující bylo i to, že naši burzu na základě odkazu na stránkách školy navštívili i žáci z jiných základních škol v okolí.

O úspěchu letošní akce svědčí nejen spokojenost žáků a rodičů, ale také zástupců středních škol, kteří si pochvalovali velký zájem a dobrou organizaci. 
                                                                                                   
Za přípravný tým  Mgr.Alexandra Bravencová, výchovný poradce pro volbu povolání