Základní škola Židlochovice

Burza středních škol

Burza středních škol na Základní škole Židlochovice

Volba povolání zásadním způsobem ovlivní další život našich dětí. Proto ZŠ Židlochovice pořádá každý rok Burzu středních škol. Zorientovat se v nabídce středních škol a vybrat si nejvhodnější, představuje pro mnoho žáků a jejich rodiče nesnadný úkol. Školní poradenské pracoviště se jim v tom snaží pomáhat. Burza středních škol, která letos proběhla 8. listopadu, je jednou z hlavních aktivit školy v této oblasti. Na letošní burze se sešlo 27 zástupců středních škol z regionu. Mezi středními školami je o účast na naší burze velký zájem a reprezentanti těchto škol velmi pozitivně hodnotí průběh této akce. Na začátku setkání výchovná poradkyně pro volbu povolání, Mgr. Bravencová, seznámí přítomné rodiče a žáky s průběhem přijímacího řízení. Prezentuje podmínky pro přijetí, formální záležitosti kolem přihlášek, vysvětlí funkci zápisového lístku, upozorní na atlas škol a na závěr představí jmenovitě každou přítomnou střední školu. Následně si rodiče s dětmi mohou osobně promluvit se zástupci škol, vzít si propagační materiál, většinou dostanou pozvánku na Den otevřených dveří. Své zážitky z burzy žáci proberou ve škole v předmětu Člověk a svět práce. V těchto hodinách se až do přijímacího řízení budou problematikou volby povolání zabývat. K dispozici je jim celý tým školního poradenského pracoviště. Doufáme, že všichni budou mít při výběru šťastnou ruku a že po absolvování střední školy najdou zajímavé uplatnění.

Za tým ŠPP Mgr. Koždoňová