Základní škola Židlochovice

CEITEC

Vybraní žáci 9. ročníků se zájmem o fyziku, chemii a nové vědní obory navštívili první vědecké centrum v ČR CEITEC v kampusu Vysokého učení technického v Brně.

Centrum pro materiálové vědy a pokročilé technologie zahrnuje výzkum a vývoj v oblasti věd o živé přírodě, nanotechnologií, pokročilých materiálů a mnohé další. Díky špičkovým technologiím centrum umožňuje studovat objekty živé i neživé přírody na všech dostupných úrovních složitosti. Hlavním cílem centra je poskytování poznatků v rámci současného vývoje ve vědě a dále výzkum a vývoj v rámci širokého spektra témat z oblasti leteckého a automobilového průmyslu, energetiky, biomateriálů a elektroniky.

CEITEC nám umožnil podívat se do laboratoří, žáci viděli a mohli si vyzkoušet některé pokusy. Nové informace načerpali na poutavé přednášce s názornými ukázkami materiálů.

                                                                                              Mgr. Lenka Hanáková