Základní škola Židlochovice

„Celá Evropa čte dětem“

            Do osvětové a mediální kampaně, největší svého druhu v České republice, která je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže "Celé Česko čte dětem“ je zapojena i naše školní družina Židlochovice. Čtení ve školní družině probíhá každý týden v kroužku literární výchovy, kdy se u dětí  snažíme vzbudit zájem o knihy a podporovat každodenní čtení. Je dokázáno, že předčítání výrazně stimuluje mozek. Pokud se dítěti pravidelně čte, rozvíjí se slovní zásoba, rozvíjí se jeho znalosti a rozšíří se představivost dítěte. Dne, 29. 4. 2016, školní družinu již po druhé navštívily pracovnice z komise pro občanské záležitosti, pod vedením paní Štyglicové, dále paní Jurisové, Tiché a Mašové. Pracovnice z komise pro občanské záležitosti organizují mnoho zajímavých besed a aktivit, avšak čas si udělaly i pro naše děti. Všechny čtyři usměvavé ženy nám do školní družiny v tento den přinesly nejenom jarní zářivé sluníčko, ale přišly dětem přečíst pohádky, neboť jsou zapojeny do kampaně, která je spojena s mottem:„Pojď, budu ti číst“.  Naše milá návštěva nejprve dětem přečetla příběhy z knížky Krysáci od Jiřího Žáčka, dále následovaly vtipné popletené pohádkové hádanky, kde úkolem dětí bylo správně odpovědět, kdo nebo co do pohádky patří. A bylo vidět, že pohádky děti baví, neboť všechny odpovědi byly správně zodpovězeny. Naše milá návštěva zazpívala písničku:„Třídíme odpad“, potom si vzala slovo paní Jurisová, která s dětmi probrala historii města Židlochovice na téma odpadky a smetí až do dnešní doby, kdy všichni třídíme odpad. Máme šikovné děti, nejenom, že se zájmem poslouchaly, ale věděly, skoro všechno o důležitosti třídění odpadků. Za to dětem patří veliká pochvala. Školní družina dostala pro děti encyklopedie, pohádkové příběhy Krysáci a krásnou knihu Putování přírodou, to vše převzala z rukou paní Štyglicové. Děti jako poděkování darovaly nakreslené obrázky s pohádkovými motivy, které si pracovnice z komise pro občanské záležitosti odnesly s sebou.  Vychovatelky školní družiny děkují za krásné páteční odpoledne a těší se už na příští setkání.