Základní škola Židlochovice

„Celá Evropa čte dětem“

Dne, 27. března, školní družinu navštívily pracovnice ze sboru pro občanské záležitosti, které jsou zapojeny do programu: „Celé Česko čte dětem“. Družinové děti s velkým nadšením přivítaly šarmantní a usměvavé ženy, které přišly do naší školy dětem přečíst pohádky a zarecitovat básně. Pod vedením paní Štyglicové, se nám ještě představila paní Brázdová, Tichá a Mašová. Naše usměvavá návštěva začala recitací básní od Jiřího Žáčka, která se dětem natolik líbila, že lapaly a vnímaly každé slovo v naprosté tichosti. Poslechly jsme si klasické pohádky, které byly slovně zmodernizovány a u dětí sklízely obrovský úspěch. Pracovnice ze sboru jsou nejen usměvavě ženy, ale hlavně umí zaujmout děti svým nádherným hlasitým přednesem. Nakonec si děti zasoutěžily. Úkolem bylo najít dvojici pohádkových bytostí. Všechny děti musíme pochválit, včetně našich prvňáčků, neboť dokázaly úžasně přečíst napsaný list s pohádkovou bytostí a najít si správnou dvojici. Máme šikovné děti. Za odměnu naší vzácné návštěvě děti zazpívaly písničky. Školní družina dostala pro děti encyklopedie a pohádkovou knihu s krásnou ilustrací. Vychovatelky školní družiny a všechny děti děkují za krásný dar, který přinesl a ještě přinese spoustu radosti. Chtěly bychom touto cestou vyjádřit obrovský dík všem pracovnicím ze sboru pro občanské záležitosti, které nám udělaly krásné páteční odpoledne s recitací a četbou pohádek.  

                             Jana Koupilová, vedoucí vychovatelka školní družiny