Základní škola Židlochovice

Celé Česko čte dětem

V pátek 24. května navštívily školní družinu členky Komise pro občanské záležitosti, ve složení Mgr. Brázdová, Mgr. Jurisová a paní Štyglicová.  Účelem návštěvy byl projekt, „Celé Česko čte dětem“, do kterého je školní družina zapojena. Naše milá návštěva měla pro děti připravené informace a zajímavosti o městě Židlochovice a jeho okolí, které děti zužitkovaly v soutěžním kvízu a ostatních aktivitách.

            Pro naši vzácnou návštěvu, měly děti připravené malé tanečně pohybové cvičení s hudbou a vyrobená přáníčka. Za odměnu děti dostaly krásné knihy. Vychovatelky školní družiny a děti děkují pracovnicím z Komise pro občanské záležitosti za příjemné odpoledne.

 

                                                                                                                       Školní družina