Základní škola Židlochovice

Celé Česko čte dětem

Tento projekt vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Pravidelné čtení učí dítě jazyku, myšlení, rozvíjí jeho paměť, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Pravidelné předčítání je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce přitažlivějším než tablet či telefon.

Dne 13.června školní družinu navštívily pracovnice z Komise pro občanské záležitosti, paní Štyglicová a paní Jurisová, které jsou zapojeny do projektu: „Celé Česko čte dětem“, do projektu je zapojena i naše školní družina. Pracovnice z Komise pro občanské záležitosti organizují mnoho zajímavých besed a aktivit, avšak čas si udělaly i pro naše děti. Pro naši vzácnou návštěvu jsme měli připravené vystoupení v podobě tance se zpěvem. Na oplátku šarmantní dámy dětem představily knižní publikaci, kterou jsme obdrželi jako dar do naší školní družiny. Za tyto knihy moc děkujeme. Vychovatelky školní družiny děkují za krásné odpoledne a těší na příští setkání.

                                                                      Jana Koupilová, vedoucí školní družiny